Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for maart, 2011

Door: Allard Bijlsma
De laatste maanden krijgen we van scholen nogal eens vragen of je via WinToets of onze Quayn Portal ook analyses kunt geven op basis van het RTTI-model. Ja, dat kan eigenlijk al vanaf versie 1.1 uit 1993. Bij het RTTI-model gaat het om het koppelen van een cognitief vaardigheidsniveau aan elke vraag. WinToets staat metadata per vraag toe voor max. 26 velden. In één van die velden kan een aanduiding van het RTTI-model worden opgenomen. Indien gewenst kunnen de hoofdonderwerpen ook nog uitgesplitst worden in subonderwerpen.

RTTI is een middel om scherp en transparant de vier cognitieve niveaus van leren in kaart te brengen.

R = Reproductie, het stampwerk
T1 = Toepassingsgericht niveau 1, basistoepassingen in oefensituaties
T2 = Toepassingsgericht niveau 2, transfer naar andere contexten
I = Inzicht, kritische reflectie, verbanden aanbrengen en creatief leren

[ bron: http://www.docentplus.nl/ ]

Een niveau per vraag  stel je in via Item | Metadata vanuit WTMaak of vanuit de editor van Quayn (vanaf najaar 2011).  Je kunt hier naar keuze het veld Categorie voor gebruiken of Vaardigheid of een eigen veld hiervoor instellen. Bij het afnemen van elke toets via WinToetsFlash (online) of WTAfname (offline) wordt naast een eindscore ook een score per afgenomen vraagniveau opgeslagen. Per cursist of groep zijn hiervan analyses terug te zien in WTAnalyse (offline) of QuestionWise ( online | verwacht in 2011.)

Om het metadateren te versnellen en om een eenduidige weergave van de niveaus te krijgen, kun je de te kiezen metadata vastleggen in een XML-lijst, die offline en online is te koppelen aan je itembank.
Hierover heb ik recentelijk geschreven in het artikel: [ klik door ]

[ Toevoegen van de juiste metadata vanuit WTMaak ]

De Rode Planeet verzorgt trainingen bij het opzetten, gebruiken en analyseren van de resultaten uit van gemetadateerde itembanken. [ zie hier ]. Tijdens de trainingen bouwen wij voor u ook de XML op op basis waarvan u kunt gaan metadateren. Goede metadata is de basis van een goede itembank.

Read Full Post »