Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for september, 2011

Afgelopen week hebben we onze Quayn Portal voor het eerst gepresenteerd op een seminar van de Surf Academy, in het Centraal Museum in Utrecht. Daar waren toetsspecialisten van vrijwel alle hogescholen en universiteiten aanwezig. Ook stonden daar alle leveranciers van zo’n negen toetssystemen met elk een eigen stand. Alle leveranciers verzorgden een presentatie en deden mee aan een paneldiscussie. Alle aanwezigen kregen uitgebreide informatie van alle systemen mee. De reacties op ons systeem waren meer dan positief, zodat we met vertrouwen verder kunnen. Zie onder meer het weblog van één van de aanwezigen: Heino Logtenberg [ klik hier voor zijn weblog ]. We zitten inmiddels in een aantal aanbestedingstrajcten in het voortgezet onderwijs, mbo en en het hoger onderwijs. Op één universiteit zitten we al bij de laatste vier en gaan we dit najaar meewerken aan een grootschalige pilot. Daar wordt nu geïnvesteerd in een ‘digitale exemenhal’ waar straks meer dan 150 studenten tegelijk digitaal en online kunnen worden getoetst. Deze week hebben we de www.uitgeversgroep.nl (De Toerist) als klant voor Quayn mogen verwelkomen en de komende weken hopen we vele nieuwe klanten te kunnen melden. Honderden bestaande WinToetsklanten hebben informatie aangevraagd, vooral als extra systeem naast WinToets. Het feit dat we werkende analyses kunnen tonen, een werkende iPadafname (met exact dezelfde toets zoals je die ook online draait), dat je met twee klikken je itembanken kunt delen met collega’s en andere organisaties: dat zijn punten, waar men zeer grote belangstelling voor heeft. Toetsen kunnen ook geëxporteerd worden naar SCORM. Draait u zo’n pakket binnen een elo of Magister, dan vangen we de analyses toch weer op in de Quayn Portal. Koppelingen die jarenlang een wens waren, hebben we nu werkend voor u beschikbaar. Type elo is onbelangrijk. Het werkt ook offline of gewoon in een website vanuit alle bekende browsers.

Doordat wij ook WinToets blijven doorontwikkelen en komen met simpele invoermogelijkheden via QuizPlanet en Microsoft Excel, denken we een mooi pakket aan mogelijkheden aan (onderwijs)instellingen te kunnen bieden. Quayn is in onze optiek ook niet persé de vervanger van WinToets. We denken dat deze pakketten straks naadloos met elkaar gaan samenwerken in de meeste instellingen. WinToetsen kunnen rechtstreeks in Quayn worden ingeladen en Quayn-toetsen kunnen direct in het onderdeel WTMaak offline worden geopend. Hiervoor komen we later dit jaar met WinToets 4.1 als update uit.

Heeft u ook interesse, kijk dan op onze website www.quayn.eu 
Zien en dan geloven? Bezoek dan onze gebruikersmiddagen op 13 en 27 oktober. [  naar informatie ]

Read Full Post »

Onze Quayn Portal heeft twee knopjes waar vele besturen, vakcommunities en vakverenigingen hun voordeel mee kunnen gaan doen. Met deze knopjes kunnen itembanken met toetsvragen worden gedeeld met derden. De ontvangende partij kan op basis hiervan eigen selecties maken en die in de eigen instelling afnemen. Elke bestaande wintoets, ontwikkeld sinds 1993, is geschikt voor uitwisseling. Vanuit WinToets kunnen WT XML-toetsen via een upload in de uit te wisselen itembank worden geplaats of in Quayn kunnen deze itembanken (gezamenlijk) worden opgebouwd. Wij denken hiermee een unieke optie te hebben ontwikkeld. Binnenkort kan vanuit WinToets 4.1 rechtstreeks (dus offline) in de Quayn Portal (dus online) worden opgeslagen. Uploaden is vanaf dan verleden tijd.
Door: Allard Bijlsma

Knopje ‘1’ zorgt ervoor dat gedeeld kan worden met personen binnen de eigen organisatie. Als bijvoorbeeld een bestuur een Quayn-licentie afsluit voor alle 25 vestigingen, kan met alle docenten binnen al deze vestigingen gedeeld gaan worden. Als slechts tien locaties methode x hebben, dan kunnen de toetsen daarbij met deze tien locaties worden gedeeld, waardoor geen copyrightregels worden overschreden. Elke toets van elke docent binnen deze organisatie kan ook weer op deze manier gedeeld worden. Samen bouwen aan een gezamenlijke itembank wordt nu mogelijk, maar het simpelweg delen (zonder dat anderen jouw items kunnen wijzigen) is ook een mogelijkheid. U geeft zelf aan of iemand de toetsen alleen ‘mag lezen’ of dat hij/zij ze ook ‘mag aanpassen’. Het laatste is handig voor vakcommunities, het eerste voor als u uw eigen itembank intact wilt houden.

Knopje ‘2’ zorgt ervoor dat u ook kunt gaan delen met andere organisaties. Zo zou een vakcommunity itembanken kunnen delen met alle scholen met een Quayn-licentie.  Een uitgeverij kan delen met scholen die hun methode hebben aangeschaft. Zij kunnen in Quayn gaan ontwikkelen en toetsen automatisch open stellen voor het betalende klanten. Distributie is niet meer nodig. Als u daarna als docent inlogt in uw eigen Quayn-omgeving, dan ziet u direct alle toetsen bij alle methodes waarvoor u betaald heeft voor u klaar zijn. Items uit itembanken van derden kunt u niet aanpassen, maar er wel eigen projecten uit arrangeren. Selecties kunt u eruit filteren en die aanpassen in uw eigen itembanken.

[ twee knoppen die een wereld aan mogelijkheden in zich verbergen ]

[ In de linker lijst staan alle gebruikers, die u rechts kunt plaatsen, waarmee ze toegang krijgen tot uw itembank ]

Wij hopen hiermee instellingen eindelijk de mogelijkheid te bieden zonder al te veel moeite itembanken te delen en van anderen te kunnen inzien en gebruiken. We hadden vorig jaar de hoop dat Wikiwijs hierbij een rol zou kunnen spelen, maar voorlopig zetten we deze stappen maar zelf. Alle itembanken van De Rode Planeet, zoals die voor aardrijkskunde, muziek, literatuur NL en binnenkort ook wiskunde en de idioomtoetsen zullen wij zelf gratis beschikbaar gaan stellen binnen Quayn. Enkele uitgeverijen zijn van plan methode-overstijgende itembanken te gaan maken. Die kunnen straks prima tegen betaling aangeboden gaan worden. Levering geschiedt dan veelal gewoon via de nu al bekende distributiekanalen, zoals uitgeverijen, Iddink en Van Dijk Educatie. Met vakorganisatie als de NVON zijn we in gesprek ook hun itembanken te gaan aanbieden aan hun leden.

De Quayn Portal is inmiddels beschikbaar voor het afnemen en analyseren van toetsen. De komende maanden komen ook het itembankdeel en de editor beschikbaar. De eerste scholen zijn er binnen pilots mee aan de slag. Verwachting is dat tijdens de I&I-conferentie in november alles klaar en getest is.

[ welke docent weet van het bestaan van onze gratis itembanken? Via http://www.quaynsite.nl/?url=Handleidingen.html kan iedereen ze vinden. ]

Meer weten over deze mogelijkheden? Bezoek de website van Quayn: www.quayn.eu
Heeft u ideeën die hierbij aansluiten? Deel ze met ons via info@drp.nl

Read Full Post »

Met de nodige trots zijn we gestart met het uitrollen van onze volledig online werkende toetsoplossing: Quayn. Na jaren bouwen met zeven ontwikkelaars, diverse test- en pilotprojecten, zijn we nu bezig de eerste klanten (instellingen, scholen, uitgeverijen, e.d.) aan te sluiten). We zitten in meerdere aanbestedingsrondes, waarbij we vaak in de laatste keuzeronde terecht komen. De reacties zijn meer dan positief en in onze weblogs zullen we vanaf nu veel aandacht aan gaan besteden. Per direct hebben we ook een apart weblog voor enkel onze Quayn-klanten ingericht: http://quayn.wordpress.com/. Voorlopig zullen we alle artikelen op twee plekken publiceren, maar we verwachten dat Quayn een geheel nieuwe doelgroep gaat aanboren, die geen interesse heeft in onze berichten over bijvoorbeeld DigiBorden.

Adres van onze nieuwe website: www.quayn.eu 

Read Full Post »

Er zijn nogal wat instellingen die met WinToets werken, zo’n 1300 inmiddels. Veelal is het pakket aangeschaft door een afdeling of sectie en is het programma binnen de instelling verder onbekend. Zelden heeft een instelling een integraal meerjarenplan liggen waarin beschreven staat welke rol toetsen binnen de instellingen moeten spelen. Hierdoor worden WinToets en Quayn vaak versnipperd ingevoerd. Zelfs docenten binnen één sectie weten vaak niet van elkaar hoe ze toetsen. Resultaten binnen secties kunnen daardoor erg uiteen gaan lopen. Zelden worden analyses goed bekeken en daardoor worden ook knelpunten zelden aangepakt. De meeste directies hebben geen inzicht in hoe cijfers van docenten tot stand komen en wat het niveau en de kwaliteit daarvan is, bijvoorbeeld gerelateerd aan andere docenten of andere scholen.

Waar we naar toe moeten is een integrale toetsvisie in de school. Samen met de Rode Planeet kunt u deze visie gaan ontwikkelen, inclusief alle technische gewenste oplossingen en een tijdpad daarbij. Wat een school daarvoor minimaal moet hebben is een toetsbeleidsplan. Dit plan heeft een relatie met het ict-beleidsplan en het leermiddelenbeleidsplan. Hierin hoort minimaal te staan:

 • Waar gaan we als school naar toe en welke rol hebben digitale toetsen en tentamens daarin?
 • Hoe is het toetsen op dit moment geregeld? Hoe wordt het niveau bewaakt? Wie heeft toegang tot welke analyses?
 • Welke rol moet digitaal toetsen en examineren de komende jaren gaan spelen? Gaan we meer digitaal toetsen via de browser, via tablets of via een DigiBord? Zetten we meer in op formatief toetsen in plaats van op summatief of juist andersom?
 • Welke stappen moeten hiervoor worden ondernomen en wat is de planning daarvoor?
 • Wat zijn de stappen die te nemen zijn rond het zoeken naar of ontwikkelen van de toetscontent? Hoe komen we aan goede genormeerde itembanken?
 • Hoe koppelen aan onze cijferadministratiepakketen als Magister, Eduarte en SOM?
 • Welke nascholing is noodzakelijk om alle docenten ermee aan de slag te krijgen? Welke gecertificeerde toetsexperts hebben we hiervoor nodig?
 • Welke analyses willen docenten en het management na afloop kunnen inzien en wat gaat er met deze informatie gebeuren?
 • Hoe verbeteren we jaarlijks de kwaliteit van de ontwikkelde toetsen en examens en wie gaat en kan dat doen?
Wij kunnen vervolgens de volgende software-oplossingen bieden:
 • QuizPlanet voor simpele formatieve Flash- en SCORM-toetsen, te koppelen aan website of elo.
 • WinToets 4 EXPERT en SUITE, voor het optimaal beveiligd maken en afnemen van formatieve en summatieve toetsen op een pc of in een netwerk of voor het afdrukken ervan naar papier. Ook schrapkaarten worden ondersteund. U kunt ook toetsen naar een elo of Magister sturen en daarin afnemen, door weg te schrijven als een SCORM-package. [ voorbeeld met Magister ]
 • Quayn Portal, voor het optimaal beveiligd afnemen van formatieve en summatieve toetsen via een online verbinding. [ meer over Quayn ]
 • Quayn Mobile, een uitbreiding op de Portal, voor het afnamen van formatieve toetsen via iPhone of iPad. [ meer over Quayn Mobile ]
Als instellingen weten wat men wil, kan men toetsen gaan ontwikkelen en normeren, hierover met uitgevers in gesprek gaan, docenten opleiden en en gaan begeleiden en kun je gesprekken met de inspectie in gaan met goede analyseverslagen vanuit WinToets of Quayn. Er zijn miljoenen toetsvragen in ons WinToetsXML-formaat in omloop. Geen enkel ander pakket levert al zoveel toetsen aan.
WinToets kent generatoren voor allerlei soorten van toetsen. Dit najaar komen we met een Excel-converter, zodat echt elke docent kan gaan meebouwen aan itembanken. Door simpelweg in de juiste kolommen van de spreadsheet vragen in te voeren, kan men al een itembank opbouwen. Dit zou zelfs in een Word-tabel kunnen. Dit zijn programma’s waar elke docent in een paar minuten mee aan de slag zou moeten kunnen. Het resultaat converteren wij met één handeling naar een gemetadateerde XML-itembank.
Wij kunnen u helpen bij het bestuursbreed opzetten van Quayn itembanken, die binnen het bestuur gedeeld kunnen worden in alle scholen. Alleen Quayn kan itembanken via een paar simpele muiskliks delen met wie u maar wilt. Binnenkort komen we in een apart artikel terug op dit delen, want hier liggen de grootste kansen voor de nabije toekomst. Binnen uw bestuur kunt u alle vakdocenten laten meebouwen aan itembanken en alle itembanken met elkaar delen.
Wij verzorgen voor directies en besturen visiebijeenkomsten over toetsbeleid. [ klik hier voor de mogelijkheden ]
[ met één simpele handeling deelt u toetsen en itembanken binnen uw organisatie of met andere organisaties ]

Read Full Post »

Gelezen in de Volkskrant van vrijdag 2 september? Wij denken dat elke school in Nederland het er al over heeft gehad: “wat gaan de tablets betekenen voor het onderwijs?” Inmiddels zijn zo’n vijf scholen voor voortgezet onderwijs de eerste stappen op het iPad-pad aan het zetten. De Rode Planeet bouwt aan applicaties voor toetsing op iPad en iPhone en Android en verzorgt er trainingen bij. Onze Quayn Mobile biedt een totaaloplossing voor formatieve en summatieve toetsen via iPhone en iPad. Op onze gebruikersmiddagen in oktober zullen we deze applicaties werkend kunnen tonen. [ klik hier ]
Door Allard Bijlsma

In het artikel staat het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam centraal. Aan het woord komt ook uitgebreid Joost Mollerus, directeur van De Digitale Klas (onderdeel van VDE). Volgens hem zijn er binnen twee jaar ruim voldoende APP’s voor het onderwijs beschikbaar. DRP werkt met De Digitale Klas bv samen aan de ontwikkeling van toets-, leer- en oefenmogelijkheden via de iPad. Op dit moment zitten onze WTFlash, voor online afname, en onze WTAfname, voor offline afname met stemkastjes, hieraan gekoppeld. Later dit jaar komen we samen met oplossingen voor de iPad. We schreven eerder uitgebreid over de DDK: [ zie hier ].

Binnenkort komen we met een aparte website, waarin wij honderden APP’s voor het onderwijs gaan bespreken. Bij de beste APP’s ontwikkelen wij trainingen en dat dan vooral gerelateerd aan toetsen en examineren. Voorbeeld daarvan is Evernote Peek, waar we eerder al over schreven: [ klik hier ]. In het Volkskrantartikel komen ook de Woordtrainers van Malmberg en de Examenbundel-APP van ThiemeMeulenhoff aan de orde. Deze pakketten nemen wij standaard mee in onze oefen- en toetstrainingen voor de iPad.

De Digitale Klas is deze week voorzien van een update. DDK toont daarmee aan continue door te werken aan het ontwikkelen van het pakket. De weg naar de iPad is een logische volgende stap. Het volgende is verbeterd:

 1. De Digitale Klas start dit schooljaar met een geheel nieuwe opmaak!
 2. Menu’s hebben een duidelijkere structuur gekregen.
 3. Het Menu “Invoegen” is verwijderd; objecten (afbeeldingen, geluidsfragmenten) invoegen kan op de bekende manier met de knoppenbalk links.
 4. Het schrijven met de pen is verbeterd! We hebben tegelijkertijd de bordwisser er uit gehaald.
 5. Wanneer er door de Uitgever extra informatie in een “tab”-presentatie klaar is gezet wordt u direct naar de juiste pagina binnen die “tab”-presentatie geleid.
 6. Zoeken naar afbeeldingen of geluidsfragmenten binnen de editor / player is nu net zo eenvoudig als het zoeken naar presentaties in de portal.

Trainingsaanbod iPad bij De Rode Planeet: [ klik hier ]
Meer over onze oplossing Quayn Mobile: [ klik hier ]
Meer over De Digitale Klas: www.dedigitaleklas.nl  

[ toetsen via Quayn Mobile op een iPad | binnenkort mogelijk ]

Read Full Post »