Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for januari, 2012

Na onze gebruikersmiddagen en de I&I-conferentie hebben we vele tientallen aanvragen ontvangen voor een testaccount voor onze Quayn Portal. We zijn inmiddels ook de eerste klanten aan het aansluiten. De animo voor online toetsen is groot, eerst op MAC-scholen en scholen die experimenten uitvoeren met de iPad en inmiddels op alle scholen. Volgende week tonen we samen met SchoolMaster een koppeling van Quayn met Magister. Bezoek hiervoor de stand van SchoolMaster op de beurs Onderwijs&ICT, woensdag 25 en donderdag 26 januari. Wij zijn daar beide dagen aanwezig om, samen met SchoolMaster, deze mooie nieuwe koppeling te kunnen laten zien. Quayn Mobile wordt helemaal geïntegreerd in Meta van Magister, de iPad-versie. Ook dat kunt u daar komen bekijken. Het geeft een beeld van de toekomst van WinToets en Quayn: volledige integratie met alle producten van alle grote uitgeverijen en distributiekanalen.
Door Allard Bijlsma

De eerste klanten melden zich vooral vanuit het MBO en het bedrijfsleven. Zo heeft een afdeling van het Noorderpoort te Groningen een licentie afgesloten en ook ROC De Leijgraaf  heeft al voor Quayn Portal gekozen. Beide ROC’s zijn ervaren WinToetsgebruiker, met uitgebreide kennis rond het toetsen van spraakvaardigheid en koppelingen met de elo. De stap naar Quayn is voor hen een logische. Binnen de uitgeverijen gaan vooraf de relatief kleinere snel over op de Quayn Portal. Zo is de Uitgeversgroep uit Den Bosch (De Toerist) al aan de slag met toetsen voor recreatie&toerisme en horeca. Ook examenbureaus zijn geïnteresseerd. Voorbeeld zijn het IVIO Examenbureau in Lelystad en Elstec, die ook voor Quayn hebben gekozen. Binnen het voortgezet onderwijs zijn tientallen pilots gestart en hebben de eerste scholen ook een licentie gekozen.  Wij denken dat binnen een paar jaar al onze klanten meer of minder uitgebreid vanuit de cloud zullen gaan werken. Met Quayn zijn we daar klaar voor.

[ u wilt in Quayn itembanken beheren en daarna niet in Quayn afnemen, maar als SCORM opslaan? Ook dat kan ]

Overstappen vanaf WinToets
Naast Quayn  is WinToets benodigd om bestaande TST-toetsen om te zetten naar XML. Quayn kan ook Flash- en SCORM-packages inlezen, zoals eerder gemaakt voor gebruik in een website of elo. Het zal nog enkele jaren duren voordat alle functionaliteit van WinToets ook in Quayn aanwezig is. Op dit moment is Quayn ideaal voor het afnemen en analyseren van toetsen. Dat kan al voor zo’n 25 vraagtypes en met alle bekende mogelijkheden als adaptief toetsen, at random vraagkeuze, bladeren, commentaar en/of tips geven, e.d. De editor van Quayn kent nu nog zo’n 8 vraagtypes en voorjaar 2012 al zo’n 20. Prachtig is de mogelijk online een teost in te plannen en die vervolgens te laten afnemen via een iPad (en op termijn ook Android). Het is zelfs mogelijk tegelijkertijd de helft vanuit een browser te toetsen en de andere helft via de iPad. Zeer binnenkort is de APP hiervoor gratis in de APP store beschikbaar. De iPad APP kent nu vier vraagtypes (meerkeuze, meermeerkeuze, woord, getal) en dat worden er voorjaar 2012 al zo’n tien (ook: ordening, matching, gatentekst, combobox, diverse hotspottypes).

De toekomst van digitaal toetsen
De komst van Windows 8 eind 2012 is een belangrijk moment. Grote vraag wordt of de HTML5-apps (taal waarin wij ook onze players maken) definitief doorzetten of niet. Zo ja, dan betekent dat binnen een paar jaar het einde van 32-bits applicaties, van Flash- en Silverlightapplicaties en meer programma’s van nu actuele ontwikkeltalen. De Quayn Portal is al geheel klaar voor deze overgang en biedt elke WinToets-gebruiker ook over tien jaar een veilige plek waar elke vanaf 1993 ontwikkelde toets in zal kunnen draaien.

Keuze voor één toetsformaat
Wie voor Quayn kiest, kiest voor het meest gebruikte toetsformaat in Nederland: WinToetsXML. Elke toets vanaf 1993, gemaakt in QuizPlanet, WinToets en Quayn is nog steeds bruikbaar en uitwisselbaar. We hebben al tientallen toetssystemen zien ontstaan en al weer zien verdwijnen. Voorbeelden hiervan zijn AUC, CheckPoint, Hot Potatoes en oTo. Een toetssysteem ontwikkelen kost vele jaren en vraagt om veel onderwijservaring. Alle grote en veel kleinere uitgeverijen kiezen inmiddels voor het WinToetsXML-formaat. Met ons formaat zit u dus goed in de toekomst!

[ de iPad-afname vanuit Quayn kan al op grote belangstelling rekenen ]

Read Full Post »