Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for april, 2012

Een tweede artikel van onze hand is verschenen in het aprilnummer van ‘Van 12-18’. In vijf artikelen beschrijf ik de huidige en toekomstige mogelijkheden van het toetsen in de cloud.
Door Allard Bijlsma

In het maartnummer heb ik aandacht besteden aan het online toetsen in het algemeen. In het aprilnummer ga ik in op de koppelingen tussen Quayn en administratiepakketten en de mogelijkheden die dat gaat bieden aan scholen. Dit jaar hebben we dat rond met de grote pakketten in het voortgezet onderwijs en deels het mbo. Andere onderwijsniveaus volgen. We verwachten dat Quayn op termijn geïntegreerd aangeboden zal worden vanuit alle administratiepakketten en grote elo’s.

In het meinummer besteed ik aandacht aan het afnemen van toetsen en examens via tablets, in september aan maatwerk voor (zorg)leerlingen en in het laatste artikel komen itembanken van uitgeverijen aan bod en het opzetten van nascholing.

>> Website Van 12-18

Read Full Post »