Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for oktober, 2012

Samen met het bedrijf itslanguage bouwen we aan spraaksturing van Quayn en de mogelijkheid spreekvaardigheid in de praktijk te toetsen. Dit gaat unieke mogelijkheden geven voor allereerst het Engelse onderwijs en vervolgens elke denkbare taal.
Door: Allard Bijlsma

Binnen het moderne vreemde talen onderwijs wordt al veel gewerkt met WinToets en Quayn. Onze pakketten bieden legio mogelijkheden voor het afdekken van woordenschat, grammatica en leesvaardigheid. Spreekvaardigheid is tot op heden moeilijk digitaal af te dekken. In WinToets [offline] is het al wel mogelijk spraak als antwoord achter te laten.  Itslanguage werkt samen met de universiteit van Sheffield aan mogelijkheden de spraak van cursisten digitaal te analyseren. Datgene dat wordt ingesproken wordt gehouden tegen een door Nederlanders gevulde engine, die rekening kan houden met de manier waarop Nederlanders Engels spreken. De engine koppelt daarna iets terug en daar kunnen we wat mee in Quayn.

Eerste stappen
In eerste instantie ontwikkelen we vraagtypes die via spraak beantwoord kunnen worden en een vraagtype waarbij de cursist spraak als antwoord kan achterlaten. Je kunt dan denken aan het voorlezen van het juiste antwoord en dan te kijken of dat goed is. Opgeslagen spraak kun je vanuit het analyse-onderdeel analyseren, annoteren en de resultaten daarvan terugkoppelen naar de cursist. De cursist kan zowel schriftelijke als gesproken feedback van de docent terugkrijgen. De schriftelijke feedback is te kiezen uit voorgestructureerde lijsten met feedback.

Bedrijven én scholen
Deze ontwikkeling is zeer interessant voor bedrijven met Engelssprekende werknemers, maar ook aan instellingen als universiteiten die buitenlandse gasten vooraf een cursus Engels willen aanbieden, zodat ze daarna bijvoorbeeld colleges kunnen gaan volgen. Uiteraard kan elke docent Engels er straks wat mee in elke vorm van onderwijs. Het kan op termijn ook interessant zijn voor Tyltyl-scholen, met leerlingen die aan via spraak een applicatie kunnen sturen. Scholen kunnen hun talenpractica geheel gaan vervangen via Quayn-opdrachten.

Pilots met scholen
We starten deze winter met de eerste pilots in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Itslanguage zoekt scholen die mee willen werken aan het vullen van de Nederlands-Engelse database voor de engine. Leerlingen uit diverse delen van het land, moeten daarbij reeksen van zinnen inspreken. Op basis daarvan kunnen straks regionale verschillen in het uitspreken van Engelse zinnen, meegenomen worden in de spraakanalyse. Iemand uit Limburg spreekt op een andere manier Engels, dan iemand uit Oost-Groningen. Scholen die meedoen van itslanguage profiteren van de meest vergevorderde kennis rond spraakanalyse op dit moment.

>> PDF opvragen met oproep itslanguage

Scholen die interesse hebben in een pilot en mee willen werken aan het vullen van de databases met spraak, kunnen zich melden bij Michiel Sanders van itslanguage. De itslanguage-module kan op termijn tegen een meerprijs worden aangezet binnen Quayn. Zonder Quayn, zal niet met de spraaksturing gewerkt kunnen worden.
Itslanguage is te bereiken via michiel.sanders [at] itslanguage [punt] nl [Michiel Sanders]

Toekomst
Uit de grote belangstelling voor deze ontwikkeling, is ons duidelijk geworden dat we hier unieke mogelijkheden in handen hebben, die een oplossing kunnen gaan bieden aan het gehele MVT-onderwijs. Quayn zet hiermee tevens grote stappen die aansluiten op de huidige spraakontwikkelingen op pc’s en tablets. We hebben inmiddels afspraken gemaakt met uitgeverijen en examenbureaus, voor de ontwikkeling van toetsen en examens die gebruik gaan maken van de nieuwe mogelijkheden.

[ bij dit nieuwe vraagtype kan spraak worden opgenomen en worden opgeslagen ]

[ in het analyse-onderdeel kan de docent annotaties toevoegen aan fragmenten ]

Read Full Post »

Een jaar na de eerste uitgave van BoekTweePuntNul is BoekTweePuntNul200 verschenen.
Door: Jolien Vennink

Ontstaan via Twitter
Het eerste boek begon na een oproep op twitter, wie wil er mee schrijven aan een boek over social media.  Het gevolg daarvan; een boek met uitleg van vele applicaties. Lees verder over de eerste versie >> BoekTweePuntNul

BoekTweePuntNul200
Er kwamen, na het verschijnen van het eerste boek, veel reactie over App’s die er niet in stonden. Genoeg redenen om er nog een aantal hoofdstukken aan toe te voegen. Louis Hilgers en Tessa Zadelfhoff vroegen nieuwe auteurs om een hoofdstuk te schrijven over één van die onderwerpen. Deze onderwerpen zijn samengevoegd met de eerdere onderwerpen. Aangezien in een jaar tijd een bestaande applicatie ook nog wel een wil veranderen, zijn er ook aanpassingen gedaan door de schrijvers van de vorige editie. Zo ontstond een tweede editie met  beschrijvingen van wel 200 app’s.

Handboek
Naast het nieuwe BoekTweePuntNul, is er nu ook een HandBoekTweePuntNul verschenen. In ruim 100 pagina’s kunt u lezen wat de mogelijkheden zijn met social media in het onderwijs. In beknopte vorm was dit voorheen te vinden in de onderwijseditie van BoekTweePuntNul. Het geheel is nu flink uitgebreid. Hoofdstukken gaan onder meer over de didactiek rond social media, denkvaardigheden, gebruik in de les in po, vo en mbo, kansen en gevaren en het gebruik binnen elo’s.

Beide boeken zijn de te koop bij De Rode Planeet via onze [ webshop ].
Beide boeken horen thuis op de boekenplank van elke docent en student aan Pabo of lerarenopleiding.

Read Full Post »

Sinds meer dan tien jaar is het mogelijk voor maximaal vijf niveaus een item binnen een WinToets-itembank te metadateren. Dat hadden we ooit zo bedacht en tot voor kort was dat voldoende. Sinds versie 4.0.223 is het mogelijk dat voor tien niveaus te doen.
Door: Allard Bijlsma

Door de opkomst van onze cloudapplicatie Quayn, gaan steeds meer instellingen één itembank ontwikkelen voor alle leerniveaus van een vak. In WinToets was het verstandig itembanken te beperken tot zo’n 1500 items. Hierdoor werden itembanken steeds los ontwikkeld voor slechts een paar niveaus tegelijk. In Quayn zit daar geen beperking op, waardoor de wens kwam items voor bijvoorbeeld praktijkonderwijs, BBL, KBL, GL, TL, HAVO en VWO, in één itembank te ontwikkelen. Het niveau staat los van zogenaamde cognitieve leerniveaus, zoals de taxonomie van Bloom en RTTI. Die blijven gewoon aan te brengen vanuit het veld Vaardigheid en Subvaardigheid of door één van de vrije velden te gebruiken. Dat laatste is handig, als Vaardigheid al voor vakvaardigheden wordt gebruikt.

Als u bestaande toetsen inleest, zijn de niveaus nog net zo aanwezig als ooit ingevoerd. Er is dan voorafgaand aan niveau 1 nu wel een niveau 0 en daarna loopt dat door t/m 9. Updates zijn gratis te downloaden voor geregistreerde gebruikers van WinToets 4 PRO, EXPERT en SUITE.

>> Meer over de mogelijkheden van metadateren
>> Naar updates WinToets [inlog vereist]

Read Full Post »

In Noord-Nederland is het project rond de elo BlackBoard gestopt in de laatste scholen voor voortgezet onderwijs. BlackBoard wordt daarentegen nog veel gebruikt in het hoger onderwijs en op diverse scholen in Vlaanderen.
Door: Allard Bijlsma

Veel docenten hadden hun toetsvragen ingevoerd in zogenaamde vragenpools binnen deze elo. Deze pools zijn sinds kort als zip te downloaden en daarna te importeren in het onderdeel WTMaak van WinToets. Special voor scholen in Vlaanderen, hebben we deze import aangebracht. Elke andere instelling kan hier vanaf nu over beschikken.

In BlackBoard zijn toetsen te exporteren als zogenaamde ‘vragenpools’ Deze zip-packages zijn in WTMaak 4.0 EXPERT en 4.0 SUITE weer in te lezen en daarna te verwerken, zoals u dat wilt. Omdat de vragen vrij plat binnen komen, is er nog wat nawerk om de lay-out van alle vragen naar wens te krijgen. Het kan ook geen kwaad alle vragen nog even door te bladeren. Mocht u hebben getypt ‘Bekijk de afbeelding hiernaast’, check dan of dat nog wel klopt na inlezen. Vragen hoeven in ieder geval niet te worden overgetikt.

Read Full Post »