Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for november, 2012

DocentPlus is een bedrijf uit Bodegraven, in veel scholen bekend van het begrip RTTI. RTTI is een middel om scherp en transparant de vier te onderscheiden cognitieve niveaus van leren in kaart te brengen. RTTI maakt de leerprocessen van leerlingen inzichtelijk en werkt binnen de school als motor voor onderwijsonwikkeling (bron: rtti.nl).
Door: Allard Bijlsma

RTTI staat voor reproductie, toepassen in bestaande situatie, toepassen op een nieuwe situatie en inzicht. Veel docenten hebben in het verleden in hun studie kennis gemaakt met de taxonomie van Bloom. Die bleek in de praktijk moeilijk toe te passen en ingewikkeld om te koppelen aan bestaande toetsen. RTTI is simpel toe te passen op elke WinToets of Quayn-toets. Meestal wordt hiervoor het al aanwezige metadataveld Vaardigheden gebruikt. Diverse uitgeverijen hebben inmiddels, geheel in samenspraak met DocentPlus, besloten hun wintoetsen te gaan metadateren conform RTTI.  Aan het einde van WinToets en Quayn krijgen zowel leerling als docent daarna te zien hoe ze binnen de toets gescoord hebben op R, T1, T2 en I.

DocentPlus en Questionwise bv (DRP en investeerders) hebben nu besloten Quayn nauw te gaan laten aansluiten bij de online tool bij RTTI, die naar verwachting begin 2013 zal uitkomen. De samenwerking zal het mogelijk maken binnen Quayn leerlingen te toetsen en de standaard analyses terug te zien en tevens in de RTTI-tool verdere analyses en studie-adviezen te krijgen. Gekoppeld aan komende koppelingen van Quayn met Magister, SOMtoday, Prowise en diverse uitgeverijen, maakt het scholen straks mogelijk vanuit de schoolportal, voor RTTI gemetadateerde Quayn-toetsen af te nemen en via de RTTI-tool automatisch te laten verwerken.

We denken hiermee vele scholen een groot plezier te doen. Quayn wordt hiermee voor het Nederlandse onderwijs dé ingang voor zowel toetsen als ook de tool voor het uitzetten van individuele leerlijnen. En dat is nu precies waar het in het onderwijs naartoe gaat. Daar hebben docenten wat aan en van het maatwerk dat dan mogelijk is, gaan leerlingen beter leren.

Het ligt in de planning de werkende koppeling op de NOT van januari 2013 te kunnen tonen. Via DocentPlus kunt u leerboeken bestellen en u inschrijven voor informatiebijeenkomsten en trainingstrajecten. Een testlicentie voor Quayn en trainingen daarbij kunt u bij ons afsluiten.

>> Meer over RTTI 
>> Naar website DocentPlus
>> Meer over Quayn
>> Aanmelden voor de NOT 2013

[ DocentPlus biedt uitgebreide literatuur bij het onderwerp RTTI en bij Leren Leren]

Read Full Post »