Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for januari, 2013

In WinToets hebben we al jaren een voorleesfunctionaliteit beschikbaar, op basis van USB-sticks van de merken ClaroRead en Sprinto. We hebben nu ook een voorleesfunctionaliteit beschikbaar binnen Quayn. 
Door: Allard Bijlsma & Wilma van Rijswijk

We hebben hiervoor een contract afgesloten met het bedrijf ReadSpeaker. Tegen een aanvullend bedrag per leerling, kunnen we de voorleesfunctionaliteit aanzetten in uw Quayn-omgeving. Voor wie dat eens wil uitproberen, dan kan dat een maand gratis. Voor wie een proefaccount heeft op Quayn, daar zetten we de optie ook standaard aan, zodat het uitgeprobeerd kan worden. In Quayn kan worden aangegeven of het voorlezen altijd en direct bij het in beeld komen van een vraag moet gebeuren of dat de cursist dat per vraag handmatig mag regelen.

Meer over voorleessoftware:

Kennisnet is gestart met een onderzoek naar dyslexie op scholen.
Via deze [ link ] kunt u hieraan deelnemen.

readspeaker_600

[ een toets wordt voorgelezen binnen Quayn, met behulp van ReadSpeaker. De groene regel is actief en het blauwe woord wordt net voorgelezen]

Read Full Post »

Alleen de ouderen onder de lezers weten nog we als De Rode Planeet zijn begonnen onder de naam Stichting Geodata. Per 31 december 2012 hebben we deze al sinds 1997 slapende stichting toch maar eens opgeheven.
Door: Allard Bijlsma

Eind 1987 begonnen Bert Dijkstra, Peter Hartman, Arend Jan Zwarteveen en ondergetekende deze stichting. Peter is nog steeds actief in DRP, Bert zit in de directie van een vo-school en Arend Jan werkt bij de Hogeschool Windesheim. In die tijd werkten we allen op de OPDC Wilgenborgh te Groningen. Het doel was eigen gemaakte leermaterialen, zoals uittreksels, toetsen, software en begrippenlijsten te verkopen aan geïnteresseerde collega’s. En dat waren er nogal wat. We verkochten jaarlijks vele duizenden diskettes met shareware en eigen maaksels aan vele honderden scholen.

De eerste uitgave was ‘Met Larry op reis door de Bondsrepubliek Duitsland’, aansluitend bij een examenonderwerp voor het vak aardrijkskunde. Het werd nog uitgeleverd op een 5 ¼ inch diskette, waar 360 kB op paste! De plaatjes waren in het formaat PCX en de teksten in het nu nog bruikbare TXT-formaat. Via een ASCII-menu (lijntjes en teksten) werden de onderdelen dan ontsloten. Het poppetje was gebaseerd op het toen populaire game-figuurtje Larry, die anno nu weer een revival doormaakt [ zie hier ]. De ‘Ede-flop’ kreeg heel veel persaandacht in Ede en omgeving. Daar stonden 16 digitale fietsroutes en geografische en historische informatie op. Eind jaren ’80 een unicum.

Eigen programma’s en digitale lessen ontwikkelden we in onze auteurstool Observer, waar zelfs nu nog docenten mee werken. Bekende uitgaven daarin gemaakt, waren ‘Spanje’ (aardrijkskunde), ‘Recht voor allen’ (opkomst socialisme) en ‘Op reis met Abel Tasman’ (ontdekkingsreizen). We hadden diskettes vol klimaatgrafieken en honderden lesopdrachten bij het Shell-wegenboek. Onze uitgave ‘Op reis naar Moermansk‘ werd door de Volkskrant bekroond en in boekvorm uitgegeven. We schreven als eerste lesopdrachten bij de NS-Reisplanner, toen nog beschikbaar op diskette. Het APS gaf er een prijs voor en gaf dat uit. We schreven cursusboeken bij SimCity Classics, WordPerfect en Paint Shop Pro en later het beroemde ‘Handboek Multimedia‘,  uitgegeven bij Academic Service. Over dat boek worden we nog wekelijks aangesproken. We waren onze tijd ver vooruit, zo ver, dat veel docenten nu nog niet doen wat wij toen al met ict deden. Zo had ik zelf in de jaren ’80 al al mijn toetsen in itembanken in het DOS-programma Prep, waaruit ik al mijn aardrijkskunde- en geschiedenistoetsen uitfilterde en vervolgens afdrukte met WordPerfect. De meeste docenten hebben anno nu nog steeds geen digitale toetsenbanken. We werkten samen met onder meer de Volkskrant, het CBS, de Europese Unie en de jongerenkrant Primeur, dat inmiddels niet meer bestaat. Erg leuk was ons digitale lesmateriaal bij het figuurtje Droppie Water, en ook ook die bestaat nog steeds [ klik hier ].

We schreven vanaf 1990 ook een eigen tijdschrift vol, het Geodata Bulletin. Dat maakten we zelf op met het DTP-pakket Ventura, drukten dat zelf af en lieten dat in Groningen kopiëren en nieten. Een paar honderd docenten waren in die tijd donateur van de stichting. We hebben de lijsten met namen nog. Ik werd in 1992 gevraagd door het KNAG of ik niet in de redactie wilde van Geografie-Educatief. We zijn toen gestopt met het Geodata Bulletin. Tot 1993 was ik ook actief als moderator bij het BBS (= bulletin board) SLOLijn en in 1994 werd ik lokaalbeheerder voor aardrijkskunde, geschiedenis en informatica in de Digitale School, die nog steeds bestaat. In die tijd kwamen ook onze boeken uit bij SimCity, die al snel op elke school gebruikt werden bij het werken met dit stadssimulatieprogramma. Ook dat programma bestaat nog. Dit jaar komt zelfs SimCity 5 uit [ zie hier ].

In de auteurstool Neobook Prof voerden we ook commerciële projecten uit voor derden. Neobook kon het gemaakte compileren naar een enkele EXE, wat nu bijvoorbeeld nog kan via ons pakket Mediator. Bedenk dat er toen nog geen World Wide Web was! Foto’s maakten we met de eerste digitale camera onder de 10.000 gulden, de Canon ION, nu nog bij ons te zien in een vitrine. We hadden sinds 1994 een webcamspreekuur voor leden. Webcams bestonden niet, dus deden we dat via een analoge Sharp-camera op statief en een Snappy (digitale omzetter) in de parallelle poort (al lang uitgestorven) van de Windows 3.11-computer. Elke minuut (!) werd er dan één afbeelding online geplaatst, zodat men kon zien of we er waren! Doordat lerarenopleidingen hun colleges parallel aan dit spreekuur gingen plaatsen (zodat hun studenten bij ons hun vragen konden stellen), hebben we al snel dit spreekuur naar de avond verplaatst.

In 1993 brachten we WinToets 1.1 (1.0 hebben we overgeslagen) uit en toen gingen de activiteiten ineens sterk groeien. WinToets hebben we voor het eerst getoond op een I&I-conferentie in Lunteren. De belangstelling was direct heel groot. We leverden het uit op drie diskettes. De insteek werd meer algemeen, mede doordat ik sinds 1993 zelf niet actief meer was in het voortgezet onderwijs. In 1997 is De Rode Planeet als bedrijf ontstaan, in 2008 weer opgegaan in een bv met de dezelfde naam. We bestaan dus nogal even en we hebben al een museum aan activiteiten verricht. Het grappige is dat we alles vanaf de eerste dag nog bezitten, van apparatuur tot diskettes en van bestellingen tot administratie.

De toekomst
Met WinToets en nu ook Quayn zijn we al jaren marktleider met de ontwikkeling van digitale toetsprogramma’s in het onderwijs. We hopen daar nog vele jaren mee vooruit te kunnen. Geodata hebben we al lang niet meer nodig om die programma’s te vullen, dat doen nu de grote uitgeverijen. De toekomst zal bestaan uit veelal digitale leermaterialen op tablets en Apps met software en inhoud. De didactiek en de lesmogelijkheden zijn daarmee nog grotendeels gelijk aan 1987. Zoveel is er dus niet veranderd. Zoveel gaat er ook niet veranderen de komende tien jaar. Een paar jaargangen van Geodata Bulletin lezen kan dus best nog wat interessante ideeën opleveren!

geodatabulletin

[ voorkant van het eerste Geodata Bulletin, afgedrukt met een matrixprinter. Let op de nietjes … ]

zorgomhetwater

[ Zorg om het water van de Unie van Waterschappen. Het meest gebruikte (en gratis) programma in de aardrijkskundeles anno 1990 ]

Read Full Post »