Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for maart, 2013

Steeds vaker horen we scholen zeggen dat ze over gaan op ‘Bring your own device’: niet langer zorgt de school voor lokalen met computers of geeft men laptops in bruikleen. Nee, de leerlingen dienen hun eigen ‘device’ mee te brengen voor het bekijken van digitale lesstof, het maken van aantekeningen en huiswerk , en het afnemen van digitale toetsen.
Door: Paul Swennenhuis

Dat ‘device’ kan van alles zijn, variërend van smartphone tot tablet, van laptop tot netbook. Deze switch in denken is uiteraard ingegeven door het idee dat het ‘bring your own device’ concept de school minder geld kost: immers, het onderhoud van het eigen device komt ten laste van de leerling, niet van de school. Ook voor de initiële aanschaf hoeft de school geen geld uit te geven (al zullen er scholen zijn die de ouders die zich geconfronteerd zien met een ernstige aanslag op hun schoolbudget in meerdere of mindere mate tegemoetkomen). Een bijkomend voordeel is dat de leerling thuis met zijn device aan de slag kan gaan of zelfs onderweg in trein of bus.

Tot zover, vanuit de school gezien, een positief verhaal. Maar het hoeft niet goed uit te pakken.
En dat zal het zeker doen als het ‘bring your own device’ verhaal niet nader wordt ingevuld.

  • Want welke ‘devices’ zijn geschikt voor de taken die de leerlingen daarop moeten uitvoeren? Is een smart phone voldoende? En zo ja, mag het dan zowel een Apple (iPhone) als Android  of Windows 8 zijn? (Samsung, Google, HTC, LG Optimus, Nokia, BlackBerry, Sony Xperia, enzovoorts). Als het een iPhone moet zijn, welke versie dan? 3, 4 of zelfs 5?
  • Of moet het minimaal een tablet zijn? Zo ja, opnieuw de vraag: een Apple (iPad) of een Android of een Windows Surface en indien het laatste, dan de uitgeklede RT-versie of de uitgebreide? Of mogen ze allemaal door elkaar meegenomen worden?
  • En wat zijn de minimale schermafmetingen? Wanneer is het nog te doen, een leerling een leestekst aan te bieden?
  • Dient Flash of silverlight ondersteund te worden? Dan vallen er al een aantal typen af.
  • Zijn er eisen aan de browser die op het device draait? Moet dat Internet Explorer zijn? Zo ja, wel versie dan? 8, 9, 10? Moet er minimaal Windows 7 op draaien? Moet je aantekeningen kunnen maken in PDF documenten?  Moet je het scherm met ‘touch’ kunnen bedienen?
  • Mag de ene leerling met een nieuwe MACBook Air van Euro 2399 aankomen met een opstart van 10 seconden en een batterijduur van 10 uur, terwijl een andere leerling een oude Vista-laptop van opa heeft gekregen, die na vijf minuten is opgestart en waarvan de accu 1 uur mee gaat? Creëer je daarmee geen ongelijkheid in (snelle) toegang tot leerstof?
  • Hoe om te gaan met diefstal of met het kapot gaan van beeldschermen? Hoe gaat een leerling leren als het device drie weken weg is voor reparatie?

Als scholen geen nadere eisen stellen aan het mee te brengen device, of als die eisen te diffuus zijn – “als het maar een laptop is” – is er geen enkele garantie dat het device de door de school gewenste ondersteuning kan bieden. Met als gevolg gefrustreerde leerlingen en gefrustreerde docenten. Dan blijkt bijvoorbeeld de schoolwebsite er in versie 10 van Internet Explorer heel vreemd uit te zien en blijken bepaalde links in die site niet te werken. Of de ELO vereist een minimale resolutie van 1048 pixels in de breedte, en dat halen die Netbooks niet altijd. Of de ‘Verder’ knop in een digitale toets valt buiten beeld waardoor de toets niet te maken is. Of de laptops houden er na 2 uur mee op omdat de accu niet langer meegaat.

Kortom, zonder nadere invulling van de eisen aan de devices die de leerling mee moet ‘brengen’, zal de uniformiteit onder die devices ver te zoeken zijn, en kunnen leerlingen noch docenten aan op een goede weergave en werking van de Internet pagina’s en apps die ze willen gebruiken.

Scholen doen er goed aan

  • a) te bedenken voor welke doeleinden ze de devices in willen zetten. Bekijk alle sites die bezocht moeten worden goed. Dus bij uitgeverijen, de woordenboeken, van alle te gebruiken apps, van toetsapplicaties, enzovoorts. Bekijk bij apps of die wel voor alle type platformen beschikbaar zijn.
  • b) na te gaan wat de minimale vereisten zijn om die doeleinden te bereiken. Dat moet echt in de praktijk bekeken worden. Maar zelfs dan kan een leerling op een laptop een andere resolutie kiezen, waardoor zaken niet meer goed werken of getoond worden.
  • c) op basis van de vastgestelde minimumeisen een advies op te stellen voor ‘approved’ devices, en de keuze daarbij te beperken tot 3 á 4 devices om de mogelijke sores tot een minimum te beperken.

Het is straks voor docenten niet te doen om te gaan met een klas met bijvoorbeeld vijf verschillende devices. Je zou dan al per type browser en besturingssysteem moeten weten waar het Instellingen-deel zit, hoe je teksten groter of kleiner kunt krijgen en hoe je alleen al die devices kunt herkennen. Wie gaat leerlingen hierbij helpen?

Bij Quayn merken we vooral dat er problemen zijn bij het up-to-date houden van browsers en plug-ins. En dan hebben we het alleen nog maar over laptops, MAC’s en pc’s. Krijgt zoon/dochter bijvoorbeeld de ‘oude’ iPad 1 mee van vader/moeder, dan draaien daar veel nieuwe apps niet op. Kun je dan tegen ouders zeggen dat ze een nieuwe moeten kopen? Bij Android tablets is dat nog ingewikkelder. Heel goedkope tablets draaien soms nog op Android 2.3, terwijl 4.1 actueel is, maar daar niet op kan draaien.

Gaat u werken vanuit het principe BYOD én u wilt met Quayn of WinToets binnen elo’s/portals  aan de gang? Leg dan uw plannen altijd even aan ons voor. Wij denken en adviseren graag mee. Wij hebben alle typen devices wel in huis en testen regelmatig onze applicaties daarop.

Nagekomen, artikel in Computable, over het zelfde onderwerp: [ klik hier ]

ipad_type

[ met het blote oog is het verschil tussen de diverse typen iPads amper te zien ]

Read Full Post »

Al eerder aangekondigd en nu operationeel: voorleesfunctionaliteit voor toetsen binnen onze cloudoplossing Quayn.
Door: Allard Bijlsma

Verschillende talen
Elke les en toets binnen Quayn kan vanaf nu worden voorgelezen. Standaard wordt voorgelezen in het Nederlands, maar binnenkort kunt u ook uit stemmen kiezen als: Vlaams, Brits Engels, Amerikaans Engels, Frans en Duits. Binnen Engels kan ook MathML, voor wiskundige formules, worden voorgelezen.

Prijs
Quayn gebruikers kunnen de ReadSpeakeroptie gratis een maand uitproberen. Voor instellingen die aan het testen zijn, kunnen in die periode de mogelijkheden ook uitproberen. Na de testperiode bedragen de kosten 10% van de licentieprijs op Quayn. De prijs is gebaseerd op de aanname dat maximaal 10% van de gebruikers de voorleesoptie zullen gebruiken. Het is alleen mogelijk een ReadSpeakerlicentie voor uw hele instelling ineens af te nemen. Wij zetten per account de instelling aan, waarna elke docent per toets of examen kan bepalen of het voorlezen aan of uit moet komen te staan. Het is mogelijk het voorlezen direct bij het verschijnen van de vraag te laten starten.

Per onderdeel
Omdat ook teksten in grote bronvakken kunnen worden voorgelezen en teksten in infoschermen, is het ook mogelijk leesteksten via Quayn aan te bieden, zonder daar toetsfunctionaliteit bij te geven. Samen met het bedrijf ReadSpeaker hebben we een optie ingebouwd, die maakt dat vragen, antwoorden, commentaren, tips, comboboxen en matchingvragen correct en los van elkaar worden voorgelezen. Deze optie is uniek en vindt u enkel in Quayn terug.

Bimodal content presentation
Zowel de voor te lezen zin als het woord lichten op als wordt voorgelezen. Hierbij wordt aangehaakt bij het principe van ‘bimodal content presentation’, met name van belang voor dyslecten. Op [ dit adres ] vindt u verwijzingen naar alle wetenschappelijke onderzoek hierbij [Engels].

Update
Elke toets van elke aanbieder van toetsen, kan via ReadSpeaker worden voorgelezen. Bij een volgende update komen de genoemde extra talen, naast de al aanwezige vrouwenstem ook een mannenstem beschikbaar. Het leestempo kan door de gebruiker al zelf worden ingesteld.

rs_03

[ hier wordt bij een project het voorlezen aangezet | links onderaan ]

rs_05

[ hier wordt een vraag voorgelezen binnen de Quayn Player | zin en woord worden gehighlighted ]

>> Meer over ReadSpeaker en Quayn
>> Meer over ReadSpeaker
>> Naar demonstratie van een toets

Read Full Post »

Veel gebruikers van WinToets zijn benieuwd hoe WinToets op andere scholen wordt ingezet. Daarom horen wij graag de ervaringen van actieve WinToetsgebruikers. Op die manier kunnen wij en andere gebruikers lezen hoe WinToets in de praktijk wordt toegepast en daar kunnen we met zijn allen weer van leren. Vandaag lees je hier het verhaal van gastblogger Sander Niessing, ICT-innovator en docent biologie op het Liemers College van stichting Quadraam

sanderniessingOrganisatie binnen het Liemers College
Het Liemers College te Zevenaar is een school met ruim 3.000 leerlingen met vier vestigingen en meer dan 300 personeelsleden. Bij een school van deze omvang is het van belang om gestructureerd te werken en de zaken organisatorisch zo op te zetten dat er goed gebruik kan worden gemaakt van elkaars expertise. Het delen van lesmateriaal en toetsen is dan ook van groot belang voor het waarborgen van goede onderwijsresultaten. Zo is er een tweeledige structuur opgezet in teams en in secties. Een sectie is verantwoordelijk voor het uitzetten van de leerlijn en het bijbehorende programma van toetsing en afsluiting om zo de resultaten te kunnen waarborgen.

Digitaal toetsen met WinToets
Ongeveer 10 jaar geleden kregen wij de opdracht om de mogelijkheden rondom digitaal toetsen voor het Liemers College te verkennen: een omvangrijke klus. De ICT-infrastructuur was op orde met een glasvezelnetwerk tussen de vier locaties zodat het programma WinToets een centrale plaats kon worden gegeven binnen de school. De structuur werd vastgesteld en ingericht en WinToets kon worden geïnstalleerd op het netwerk en de pc’s. Voor de docenten is daarna een handleiding opgesteld met daarin de vastgelegde afspraken over de mappenstructuur en de benaming van de toetsen. Hierdoor zijn de leerlingen zelf in staat om de verschillende toetsen te vinden en op te starten.

Scholing door De Rode Planeet en daarna
De scholing werd opgestart door De Rode Planeet zodat er op iedere locatie een gecertificeerde WinToetstrainer aanwezig was. Zo heeft iedere locatie de benodigde kennis waardoor medewerkers met vragen snel geholpen kunnen worden. De WinToetstrainers verzorgden samen de scholing binnen de school en de stichting Quadraam. De eerste digitale toetsen werden al snel afgenomen.

Opzetten itembanken
Na het maken en afnemen van de eerste toetsen/itembanken kwamen al snel de voordelen naar voren. In een sectie zetten een aantal docenten de toetsen op en zij werden verantwoordelijk voor een eigen deel van de sectie. De andere docenten hoefden alleen geschoold te worden in het afnemen en het nakijken/analyseren van de toetsen waardoor de acceptatie sneller verliep binnen de school.

Flexibel toetsen
Door per vak grotere itembanken op te zetten ontstond er een nieuwe mogelijkheid, namelijk dat toetsen flexibel afgenomen konden worden. De onderwijs- en technisch onderwijsassistentes in de afdelingsteams werden al snel betrokken bij het afnemen van de toetsen. Zo hebben de leerlingen nu de kans een toets te maken onder begeleiding van onderwijs ondersteunend personeel [OOP] als zij er klaar voor zijn.

Metadata en feedback
Door de vragen van extra informatie te voorzien over niveau, onderwerp, paragraaf, etc. krijgen de docenten en vooral de leerlingen meteen na het maken van een toets feedback op het geleerde. Hierdoor is het opzetten van diagnostisch toeten zonder het verhogen van de werkdruk voor het personeel gemakkelijker geworden. De leerlingen krijgen snel zicht op hun eigen kunnen en zijn hierdoor in staat om gerichter te gaan leren.

Quaynportal en iPad App
Inmiddels zijn er grote stappen gezet en zijn er door het verschijnen van de online Quaynp Portal www.quayn.nl, de Quayn iPad App en koppelingen met leerlingvolgsystemen nog meer toepassingsmogelijkheden ontstaan. Toepassingsmogelijkheden voor de leerlingen en de docenten, maar ook voor het management, omdat er veel informatie beschikbaar komt om te analyseren en te vergelijken.

Uiteindelijk maakt creativiteit in combinatie met digitaal toetsen innovaties mogelijk.

Volg Sander Niessing via Twitter of LinkedIn

Zelf een gastblog schrijven voor ons weblog? Stuur ons een mailtje.

Read Full Post »