Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for juni, 2013

Bijna alle Pabo’s en 1e en 2e graads lerarenopleidingen hebben de afgelopen jaren gebruik gemaakt van ons programma WinToets. Steeds meer instellingen gaan nu over op Quayn.
Door: Allard Bijlsma

Quayn kan daarbij ingezet worden om studenten te toetsen, maar ook om studenten zelf toetsen te laten maken, voor interne opdrachten en voor hun stageschool. Elke thuis of op de instelling gemaakte toets of oefening, kan online worden toegepast op de stageschool. iPadscholen kunnen de toetsen ook afnamen op een iPad. Resultaten en voortgang zijn weer online in de cloud terug te zien. Quayn geeft uitgebreide voortgangsanalyses na afloop.

In het kader van ons feestjaar ‘20 jaar WinToets‘  hebben we het volgende in de aanbieding:

  • Elke Pabo of 1e of 2e graads lerarenop0leiding die nu Quayn neemt voor minimaal 500 studenten, krijgt gratis een extra account, waarbinnen men studenten zelf kan laten werken.
  • De beide accounts zijn 100% van elkaar gescheiden

Quayn sluit aan bij actuele ontwikkelingen als het …

  • Opzetten van kennisbasistoetsen
  • Opzetten van oefenmateriaal voor de taal-, reken – en wereldorientatietoets
  • Toetsen opzetten voor vakken die studenten niet in hun vooropleiding hebben gehad
  • Samenwerken van Pabo’s bij de opzet van deze toetsen. Binnen Quayn kan samen gebouwd worden aan toetsen en toetsen kunnen ook worden opengesteld voor derden op andere locaties en instellingen.

>> Aankondiging ministerie van eindtoetsen per 2014-2015
>
>Meer over Quayn

rijksoverheid_pabo

Read Full Post »

Veel gebruikers van WinToets zijn benieuwd hoe WinToets op andere scholen wordt ingezet. Daarom horen wij graag de ervaringen van actieve WinToetsgebruikers. Op die manier kunnen wij en andere gebruikers lezen hoe WinToets in de praktijk wordt toegepast en daar kunnen we met zijn allen weer van leren.

Vandaag lees je hier het verhaal van gastblogger Jacob Poortstra, ICT coördinator en trainer digitale werkvormen op het Noorderpoort, School voor Gastvrijheid en Toerisme.

mijnhoofdkleinJPOp de School voor Gastvrijheid & Toerisme, onderdeel van Noorderpoort en gevestigd in de buitenring van stadion Euroborg gebruiken drie van de zes onderwijsteams inmiddels Wintoets en Quayn. Het ziet er naar uit dat het gebruik de komende jaren sterk gaat groeien.

Mijn eerste ervaring met digitaal toetsen was met het toets-programma dat zit ingebakken in onze ELO, Fronter. Geen slecht programma, maar in de dagelijkse praktijk van wisselende klassen, zittenblijvers en achterblijvers lastig te beheren in verband met de rechtenstructuur. Het heeft een aantal jaren goed gewerkt, maar op een of andere wijze bleek gedurende dit schooljaar dat afbeeldingen niet meer zichtbaar waren voor leerlingen.

Er zijn een paar triggers geweest die de verhuizing naar Wintoets en Quayn hebben bespoedigd. Problemen met het vorige toetsprogramma was er een. Maar vooral het feit dat examenstichtingen en een uitgeverij digitale toetsvragen gemaakt in Wintoets aanbieden vormde voor twee teams en een paar vooruitstrevende docenten uit een ander team de aanleiding om zich met spoed te oriënteren op Wintoets en Quayn. Zelf geef ik ook nog les en ik toets toeristische topografie op een digitale manier. Vooral via meerkeuzevragen vergezeld van een afbeelding, maar ook hotspotvragen, waarbij de leerling op de kaart moet klikken om aan te wijzen waar een bepaalde plaats, bezienswaardigheid of luchthaven ligt.

testhotspotfotoJP

Het kost even tijd voor je het onder de knie hebt. Maar dan heb je ook wat. En de ondersteuning vanuit DRP is fantastisch. Niet alleen bieden ze trainingen aan, maar het is vooral de nazorg die bovengemiddeld is. Op alle vragen krijg je heel snel antwoord en hun geduld lijkt wel eindeloos.

Maar als je het dan eenmaal door hebt, werkt het fantastisch. Je kunt heel snel een toets klaar zetten en afnemen, met direct een cijfer als resultaat. Onderschat niet de behoefte van leerlingen om direct na een inspanning het resultaat te krijgen. De leerlingtevredenheid is bij mijn leerlingen sterk gestegen, mede omdat ze Quayn als een plezierig werkend programma ervaren. Als bonus kunnen leerlingen ook nog direct na afloop van de toets inzien wat ze goed en fout hadden. Dat scheelt dus enorm veel tijd want je hoeft de toets niet meer na te bespreken. Nog meer bonus heb je als docent, want met de analysetool kun je de gemaakte toetsen analyseren. Je kunt per leerling nakijken op welke onderdelen iemand sterk of zwak scoort. En je kunt de eigen toets analyseren. Als iedereen een bepaalde vraag goed beantwoordt, is de vraag wellicht te gemakkelijk. En dat alles in een handomdraai.

Voor ons zit er in de toekomst nog meer in het verschiet. We gebruiken ook het Leerlingvolgsysteem Magister en dat kent allerlei koppelingsmogelijkheden met Wintoets/Quayn. Als we dat op orde hebben, hoeven we zelfs geen cijfers meer in te voeren, want die worden er dan door Quayn al ingezet.

Samenvattend: waarom ben ik blij met Wintoets en Quayn? Het scheelt enorm veel tijd in afname en verwerking van toetsen, zeker als je toetsvragen van een examenstichting of uitgeverij gaat gebruiken, leerlingen zijn tevreden en de kwaliteit van je toetsing wordt er beter door.

Zelf een gastblog schrijven voor ons weblog? Stuur ons een mailtje.

Read Full Post »