Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for januari, 2014

AOC Oost over WinToets

Reinier Bloemsma, docent op AOC Oost, stuurde ons het volgende artikel door dat is verschenen in de AOC krant.art  wintoets

Read Full Post »

Voor de vakantie, in de blogs van 10 december en 17 december had ik het over Embedded Analytics. De andere vorm van Learning Analytics is Extracted Analytics (zo lezen we in Learning Analytics – op weg naar meer gedifferentieerd en gepersonaliseerd onderwijs van Erik Woning). Hieronder vallen de analyses die uit het onderwijsproces onttrokken worden en bijvoorbeeld stuurinformatie of overzichten kunnen opleveren die gebruikt worden door leraren of schoolleiders. Lessen en toetsen gemaakt in WinToets leveren allerlei data op waar dit soort analyses op kunnen worden toegepast.

Leerlingen maken een toets en daar rolt een cijfer uit. Misschien is het een voldoende, misschien een onvoldoende. Je kunt bekijken hoe de verdeling van de cijfers over de hele groep is die de toets heeft gemaakt en hoe een cijfer van een individuele leerling zich daar toe verhoudt. Maar veel meer informatie valt er dan niet uit te halen. Interessanter wordt het als de analyses van de toetsresultaten niet alleen een score tonen, maar ook laten zien welke vragen lastig waren, met welke deelonderwerpen de leerling moeite had of waar de hele klas misschien wel moeite mee had. Met zulk soort informatie is het mogelijk om de kwaliteit van je onderwijs te verbeteren. Je kunt een leerling gericht ondersteuning bieden, of besluiten klassikaal aan een onderwerp meer aandacht te schenken. Precies deze informatie is te achterhalen op basis van resultaten behaald met WinToets.

Analyses op basis van metadata
Het is namelijk mogelijk om vragen in WinToets van metadata te voorzien. Dit zijn een soort digitale labels die informatie geven over bijvoorbeeld het onderwerp waar de vraag betrekking op heeft, uit welke methode de vraag komt, de relatieve moeilijkheidsgraad van de vraag, etc. WinToets laten weten welke vraag waarbij hoort, levert heel veel bruikbare informatie op. Hieronder zie je een overzicht van metadatavelden die ingevuld kunnen worden. In totaal zijn er 26 velden. In dit voorbeeld zijn er zeven ingevuld.

metadatavelden

Door deze data aan de vragen toe te voegen, kunnen de resultaten naderhand hierop uitgesplitst worden. Zo is het mogelijk om te kijken hoe er gescoord wordt op het onderdeel procenten t.o.v. andere onderdelen zoals grafieken of formules.

Uitslag metadata

Op deze manier kunnen de sterke en zwakke plekken van een leerling in kaart worden gebracht. Dit kan ook voor een hele groep. Je kunt op basis van deze analyses bepalen waar je de komende lessen de focus op zal leggen. Of je neemt de informatie mee voor het lesontwerp van volgende schooljaar.

Read Full Post »