Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for augustus, 2015

Er wordt al jaren geklaagd over een gebrek aan voldoende digitale oefentoetsen voor de reguliere vakken. DRP ontwikkelde en verzamelde al eerder zo’n 200.000 voorbeeldvragen voor docenten. Nu komen we met oefentoetsen voor het voortgezet onderwijs, maar dan voor gebruik door leerlingen thuis.
Door: Allard Bijlsma

Een leerling heeft per jaar naast een methode met alles erop en eraan, ook behoefte aan uitgebreid digitaal oefenmateriaal. Die oefeningen zijn nodig om te diagnosticeren, te oefenen en bij te spijkeren. Via school neemt men de toetsen bij de methode af. Die worden geleverd door de uitgever. Stel dat daar op een aantal onderwerpen slecht wordt gescoord, dan wil een leerling daarvoor thuis extra kunnen gaan oefenen. Als bouwers van WinToets en Quayn is het ons al jaren een doorn in het oog dat er zo weinig oefentoetsen beschikbaar zijn. We hebben daarom met enkele partners besloten die zelf te gaan ontwikkelen, te beginnen met …:

  • … leerjaar 1. We hopen binnen drie jaar t/m leerjaar 6 alle oefentoetsen gereed te hebben. Voorjaar 2016 komt leerjaar 2 beschikbaar en augustus 2016 leerjaar 3. We gaan ook speciale oefeningen maken voor examenklassen.
  • … de 9 basisvakken: aardrijkskunde, biologie, Duits, Engels, Frans, geschiedenis, Nederlands, NaSk en wiskunde. Komend voorjaar volgt ook Rekenen (1F, 2F en 3F) en vanaf klas 2 ook het vak economie. Groot voordeel voor de leerling is, dat we alle oefeningen bij alle bekende vakken aanbieden en niet bij één of enkele.
  • … oefentoetsen die aansluiten bij de 2-4 meest gebruikte lesmethodes bij deze 9 vakken. In principe volgen we de nieuwste edities, maar als een oude editie nog veel marktaandeel heeft, dan volgen we die ook. In dat geval zijn toetsen dubbel opgenomen. Het zijn geen toetsen bij methodes, maar oefeningen bij de thema’s daarin. We werken toe naar algemene vakoverstijgende oefeningen. Engels is het eerste vak waar we met een methode onafhankelijke opzet gaan komen. Ook gaan we op termijn (uit)spraakmogelijkheden koppelen, omdat daar nog niets voor op de markt is. Het materiaal is niet vervangend voor de toetsen bij de methodes, maar daarop aanvullend.
  • … een VMBO- en een H/V-variant van elke oefentoets. Vooruitlopend op nieuw beleid rond het volgen van vakken op meer niveaus, kan elke leerling bij alle oefentoetsen van beide niveaus.
  • … circa 5.000 vragen per vak, per leerjaar. We hebben vooral standaard oefenvragen ontwikkeld. We komen op termijn ook met een voorleesvariant (ReadSpeaker), een Flashcardvariant (drill and practice) en een versie, gekoppeld aan een eigen ontwikkeld mini-woordenboek per vak. Hierbij krijgt de leerling op woordniveau uitleg, direct tijdens het oefenen. We onderzoeken of we ook direct op niveau links op internet voor vervolgstudie kunnen gaan aanbieden. In totaal denken we ongeveer 50.000 vragen per leerjaar te ontwikkelen. Genoemde extra varianten komen pas in de loop van dit jaar en begin 2016 beschikbaar in een Plus-abonnement, dat iets meer gaat kosten.
  • … eenvoudige analyses na afloop. Leerlingen kunnen hun gemaakte werk tot een jaar na dato terugzien (tot 1 augustus) en ook zien hoe hun ontwikkeling is. In de loop van dit jaar zullen meer mogelijkheden beschikbaar komen.

Op dit moment kunnen alleen ouders met een MijnIddink-account een licentie kopen. Na aankoop is het geheel bereikbaar vanuit MijnIddink, Magister ELO en elke andere portal, zoals aangesloten op Eduroute. Het ligt in de bedoeling later dit jaar ook verkoop buiten MijnIddink mogelijk te maken. Huiswerkinstituten en scholen die reclame willen maken voor de oefentoetsen of zelf het oefenmateriaal willen gaan inzetten, kunnen zich bij ons melden. Rondom ons pakket Quayn hebben we een eigen portal ontwikkeld, via welke alle oefeningen afgenomen kunnen worden. Uitslagen en analyses zijn enkel beschikbaar voor de leerling en hun ouders en kunnen niet door de school ingezien worden.

Zie voor meer informatie: [ www.onlinetoetsportaal.nl ]

De introductieprijs bedraagt tijdelijk Euro 14,95, in plaats van Euro 29,95.
Hiervoor heeft een leerling toegang tot de alle oefentoetsen van leerjaar 1, tot 1 augustus 2016. Daarna kan opnieuw een jaarlicentie worden afgenomen.

otp_nectra01_650

[ na binnenkomst kan de leerling kiezen uit vele honderden oefeningen ]

otp_vbtoets01_650

[ voorbeeld van een oefenvraag, in dit geval voor het vak geschiedenis ]

otp_uitslag_650

[ van elke toets kan, wanneer men dat wil, gekeken worden wat er goed of fout was. Zo kan men leren van het eigen werk.  ]

otp_cijfersgrafiek_650

[ een leerling kan, uitgezet in de tijd en voor alle vakken tegelijk, kijken hoe er gescoord is. Elk vak heeft een eigen kleur ]

Read Full Post »