Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Auteurstools’ Category

In het tijdschrift Toets!, nummer 3 van maart 2016, staat een checklist hoe goede meerkeuzevragen gemaakt kunnen worden. Het maken van goede vragen is niet eenvoudig, dus we delen deze checklist graag. 
Door: Marijke Römer

Checklist
Toets!, het tijdschrift over toetsen van Bureau ICE uit Culemborg, heeft een checklist opgenomen waarmee gekeken kan worden of meerkeuzevragen goede meerkeuzevragen zijn.

checklist goede vragen.PNG
[ checklist goede meerkeuzevragen | uit Toets! ]

Prijsvraag
Naast de checklist staat een prijsvraag met een aantal niet zo goede vragen die verbeterd moeten worden aan de hand van de checklist. Goed om direct aan de slag te gaan, daar leer je toch het meeste van!

prijsvraag
[ direct aan de slag met de prijsvraag | uit Toets! ]

Meer lezen?
Bekijk [ hier ] Toets! nummer 3 met de prijsvraag op pagina 39.

Read Full Post »

Vele uitgeverijen zijn soms al 20 jaar aan de slag met het ontwikkelen van Toetsen voor WinToets en nu komen ook de eerste itembanken, direct in Quayn, beschikbaar.
Door: Allard Bijlsma

Veel scholen zijn zich aan het oriënteren op een leerportal of toetsapplicatie. Quayn is het enige online systeem voor toetsing, dat ook daadwerkelijk omarmd wordt door een reeks van uitgeverijen. Voor meer dan 50 methodes in het vo en mbo zijn inmiddels toetsen beschikbaar. Veel van de uitgeverijen hebben al honderdduizenden items ontwikkeld in WinToets en die kunnen zo Quayn in. Er zijn echter ook nog een 200.000 items op dit moment in ontwikkeling en die worden online uitgeleverd in Quayn. Al deze vragen moeten voor einde 2013 al beschikbaar komen. Met de komende koppelingen daarbij aan RTTI (DocentPlus), OBIT (APS), Magister (SchoolMaster), SOMtoday (Topicus), EduApp (VanDijkEducatie), Prowise Presenter (DigiBord) worden doorgaande leerlijnen en opbrengstgericht leren ineens gewoon mogelijk. Adaptief leren is geen toekomst, maar allemaal al mogelijk binnen Quayn (en WinToets). Binnen het Cito wordt hier al jaren mee gewerkt | zie artikel.

De eerste uitgeverij die afgelopen week naar buiten kwam met een aanbod van toetsenbanken, is de Uitgeversgroep [De Toerist | De Dienst] uit Den Bosch. Zij leveren vooral itembanken voor vmbo en mbo en daarbinnen voor de vakken consumptief en recreatie en toerisme, maar ook voor ERK Taal en Rekenen.

>> Naar flyer met overzicht en prijzen
>> Naar website Uitgeversgroep.

Per 1 augustus 2013 zullen de volgende itembanken beschikbaar zijn voor scholen:

• Itembank Nederlands
• Itembank Reizen
• Itembank Rekenen

Daarnaast is het streven om per december 2013 de volgende itembanken aan te bieden:

• Itembank Administratie
• Itembank Facilitaire Dienstverlening
• Itembank Frontoffi ce
• Itembank Gastheer / Gastvrouw
• Itembank Horeca Assistent
• Itembank Horecaondernemer / -manager
• Itembank Kok
• Itembank Leisure & Hospitality
• Itembank Loopbaan en Burgerschap
• Itembank Luchtvaartdienstverlener
• Itembank Ondernemerschap
• Itembank Sport en Bewegen
• Itembank VMBO Consumptief
• Itembank VMBO Intersectoraal
• Itembank VMBO Sport, dienstverlening, veiligheid

Uniek is dat docenten eigen vragen online in Quayn kunnen gaan aanbieden bij deze uitgeverij. Die verplicht zich deze vragen te controleren en te redigeren en daarna op te nemen in een aanvullende itembank, die vervolgens met alle scholen wordt gedeeld die een abonnement hierop hebben. Om met bovenstaande itembanken te kunnen werken, dient de school of de afdeling een licentie af te sluiten op Quayn. Veel instellingen hebben al WinToets en kunnen langzaam doorgroeien naar de cloud. WinToets en Quayn kunnen naast elkaar worden gebruikt.

Andere itembanken die al verschenen zijn in Quayn komen van de NVON, BRUUTtaal, EduFloor, Angerenstein en anderen. In Vlaanderen heeft Pelckmans inmiddels bij meerdere methodes de toetsen al aangeboden binnen Quayn. DRP is bezig ongeveer 100.000 eigen vragen online te plaatsen. Volgende maand maken we samen met één van de grootste uitgeverijen van Nederland bekend dat bij meer dan 15 methodes alle toetsen binnen Quayn zullen gaan verschijnen. Een deel daarvan zal ook nog eens gemetadateerd voor RTTI zijn. Diverse schoolbesturen gaan meedoen aan het aanleveren van anonieme analyses aan deze uitgeverij, zodat jaarlijks de itembanken kunnen worden verbeterd. Eindelijk worden toetsen zo kwalitatief elk jaar een stukje beter.

Scholen, vakcommunities en docenten die zelf toetsen willen gaan maken, kunnen die rechtstreeks vanuit Quayn delen met elke andere instelling in Nederland, maar ook met enkel enkele collega’s binnen de eigen instelling. We praten met Wikiwijs over een koppeling van de daar in ontwikkeling zijnde toetsmodule aan Quayn, mogelijk doordat Quayn toetsen via de open standaard IMS QTI 2.1 NL kan afspelen. Arrangementen zou je kunnen afspelen binnen een elo, maar wel via Quayn, zodat je na afloop volwaardige analyses krijgt en bijvoorbeeld kunt laten voorlezen via ReadSpeaker.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@drp.nl of [ dit formulier ] invullen als u iets met Quayn wilt gaan doen.
Besturen die met ons rond de tafel willen over dit hele palet van mogelijkheden, nodigen we uit met ons contact op te nemen.
Presentaties geven we vanuit onze vestiging Ede op maandag en dinsdag en vanuit Zuidhorn [Groningen] op alle dagen van de week.

Quayn kan door enkele mensen een maand gratis worden uitgeprobeerd en voor vier maanden zijn pilots met leerlingen mogelijk voor Euro 0,50 per gebruiker.
Een digitaal toetssysteem moet u zich niet laten aanpraten, maar daadwerkelijk in de praktijk gaan testen.

detoerist_flyer_01

detoerist_flyer_02

Read Full Post »