Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘gastblog’ Category

Veel gebruikers van WinToets zijn benieuwd hoe WinToets op andere scholen wordt ingezet. Daarom horen wij graag de ervaringen van actieve WinToetsgebruikers. Op die manier kunnen wij en andere gebruikers lezen hoe WinToets in de praktijk wordt toegepast en daar kunnen we met zijn allen weer van leren.

Vandaag lees je hier het verhaal van gastblogger Jacob Poortstra, ICT coördinator en trainer digitale werkvormen op het Noorderpoort, School voor Gastvrijheid en Toerisme.

mijnhoofdkleinJPOp de School voor Gastvrijheid & Toerisme, onderdeel van Noorderpoort en gevestigd in de buitenring van stadion Euroborg gebruiken drie van de zes onderwijsteams inmiddels Wintoets en Quayn. Het ziet er naar uit dat het gebruik de komende jaren sterk gaat groeien.

Mijn eerste ervaring met digitaal toetsen was met het toets-programma dat zit ingebakken in onze ELO, Fronter. Geen slecht programma, maar in de dagelijkse praktijk van wisselende klassen, zittenblijvers en achterblijvers lastig te beheren in verband met de rechtenstructuur. Het heeft een aantal jaren goed gewerkt, maar op een of andere wijze bleek gedurende dit schooljaar dat afbeeldingen niet meer zichtbaar waren voor leerlingen.

Er zijn een paar triggers geweest die de verhuizing naar Wintoets en Quayn hebben bespoedigd. Problemen met het vorige toetsprogramma was er een. Maar vooral het feit dat examenstichtingen en een uitgeverij digitale toetsvragen gemaakt in Wintoets aanbieden vormde voor twee teams en een paar vooruitstrevende docenten uit een ander team de aanleiding om zich met spoed te oriënteren op Wintoets en Quayn. Zelf geef ik ook nog les en ik toets toeristische topografie op een digitale manier. Vooral via meerkeuzevragen vergezeld van een afbeelding, maar ook hotspotvragen, waarbij de leerling op de kaart moet klikken om aan te wijzen waar een bepaalde plaats, bezienswaardigheid of luchthaven ligt.

testhotspotfotoJP

Het kost even tijd voor je het onder de knie hebt. Maar dan heb je ook wat. En de ondersteuning vanuit DRP is fantastisch. Niet alleen bieden ze trainingen aan, maar het is vooral de nazorg die bovengemiddeld is. Op alle vragen krijg je heel snel antwoord en hun geduld lijkt wel eindeloos.

Maar als je het dan eenmaal door hebt, werkt het fantastisch. Je kunt heel snel een toets klaar zetten en afnemen, met direct een cijfer als resultaat. Onderschat niet de behoefte van leerlingen om direct na een inspanning het resultaat te krijgen. De leerlingtevredenheid is bij mijn leerlingen sterk gestegen, mede omdat ze Quayn als een plezierig werkend programma ervaren. Als bonus kunnen leerlingen ook nog direct na afloop van de toets inzien wat ze goed en fout hadden. Dat scheelt dus enorm veel tijd want je hoeft de toets niet meer na te bespreken. Nog meer bonus heb je als docent, want met de analysetool kun je de gemaakte toetsen analyseren. Je kunt per leerling nakijken op welke onderdelen iemand sterk of zwak scoort. En je kunt de eigen toets analyseren. Als iedereen een bepaalde vraag goed beantwoordt, is de vraag wellicht te gemakkelijk. En dat alles in een handomdraai.

Voor ons zit er in de toekomst nog meer in het verschiet. We gebruiken ook het Leerlingvolgsysteem Magister en dat kent allerlei koppelingsmogelijkheden met Wintoets/Quayn. Als we dat op orde hebben, hoeven we zelfs geen cijfers meer in te voeren, want die worden er dan door Quayn al ingezet.

Samenvattend: waarom ben ik blij met Wintoets en Quayn? Het scheelt enorm veel tijd in afname en verwerking van toetsen, zeker als je toetsvragen van een examenstichting of uitgeverij gaat gebruiken, leerlingen zijn tevreden en de kwaliteit van je toetsing wordt er beter door.

Zelf een gastblog schrijven voor ons weblog? Stuur ons een mailtje.

Read Full Post »

Veel gebruikers van WinToets zijn benieuwd hoe WinToets op andere scholen wordt ingezet. Daarom horen wij graag de ervaringen van actieve WinToetsgebruikers. Op die manier kunnen wij en andere gebruikers lezen hoe WinToets in de praktijk wordt toegepast en daar kunnen we met zijn allen weer van leren. Vandaag lees je hier het verhaal van gastblogger Sander Niessing, ICT-innovator en docent biologie op het Liemers College van stichting Quadraam

sanderniessingOrganisatie binnen het Liemers College
Het Liemers College te Zevenaar is een school met ruim 3.000 leerlingen met vier vestigingen en meer dan 300 personeelsleden. Bij een school van deze omvang is het van belang om gestructureerd te werken en de zaken organisatorisch zo op te zetten dat er goed gebruik kan worden gemaakt van elkaars expertise. Het delen van lesmateriaal en toetsen is dan ook van groot belang voor het waarborgen van goede onderwijsresultaten. Zo is er een tweeledige structuur opgezet in teams en in secties. Een sectie is verantwoordelijk voor het uitzetten van de leerlijn en het bijbehorende programma van toetsing en afsluiting om zo de resultaten te kunnen waarborgen.

Digitaal toetsen met WinToets
Ongeveer 10 jaar geleden kregen wij de opdracht om de mogelijkheden rondom digitaal toetsen voor het Liemers College te verkennen: een omvangrijke klus. De ICT-infrastructuur was op orde met een glasvezelnetwerk tussen de vier locaties zodat het programma WinToets een centrale plaats kon worden gegeven binnen de school. De structuur werd vastgesteld en ingericht en WinToets kon worden geïnstalleerd op het netwerk en de pc’s. Voor de docenten is daarna een handleiding opgesteld met daarin de vastgelegde afspraken over de mappenstructuur en de benaming van de toetsen. Hierdoor zijn de leerlingen zelf in staat om de verschillende toetsen te vinden en op te starten.

Scholing door De Rode Planeet en daarna
De scholing werd opgestart door De Rode Planeet zodat er op iedere locatie een gecertificeerde WinToetstrainer aanwezig was. Zo heeft iedere locatie de benodigde kennis waardoor medewerkers met vragen snel geholpen kunnen worden. De WinToetstrainers verzorgden samen de scholing binnen de school en de stichting Quadraam. De eerste digitale toetsen werden al snel afgenomen.

Opzetten itembanken
Na het maken en afnemen van de eerste toetsen/itembanken kwamen al snel de voordelen naar voren. In een sectie zetten een aantal docenten de toetsen op en zij werden verantwoordelijk voor een eigen deel van de sectie. De andere docenten hoefden alleen geschoold te worden in het afnemen en het nakijken/analyseren van de toetsen waardoor de acceptatie sneller verliep binnen de school.

Flexibel toetsen
Door per vak grotere itembanken op te zetten ontstond er een nieuwe mogelijkheid, namelijk dat toetsen flexibel afgenomen konden worden. De onderwijs- en technisch onderwijsassistentes in de afdelingsteams werden al snel betrokken bij het afnemen van de toetsen. Zo hebben de leerlingen nu de kans een toets te maken onder begeleiding van onderwijs ondersteunend personeel [OOP] als zij er klaar voor zijn.

Metadata en feedback
Door de vragen van extra informatie te voorzien over niveau, onderwerp, paragraaf, etc. krijgen de docenten en vooral de leerlingen meteen na het maken van een toets feedback op het geleerde. Hierdoor is het opzetten van diagnostisch toeten zonder het verhogen van de werkdruk voor het personeel gemakkelijker geworden. De leerlingen krijgen snel zicht op hun eigen kunnen en zijn hierdoor in staat om gerichter te gaan leren.

Quaynportal en iPad App
Inmiddels zijn er grote stappen gezet en zijn er door het verschijnen van de online Quaynp Portal www.quayn.nl, de Quayn iPad App en koppelingen met leerlingvolgsystemen nog meer toepassingsmogelijkheden ontstaan. Toepassingsmogelijkheden voor de leerlingen en de docenten, maar ook voor het management, omdat er veel informatie beschikbaar komt om te analyseren en te vergelijken.

Uiteindelijk maakt creativiteit in combinatie met digitaal toetsen innovaties mogelijk.

Volg Sander Niessing via Twitter of LinkedIn

Zelf een gastblog schrijven voor ons weblog? Stuur ons een mailtje.

Read Full Post »