Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Howto’ Category

Taxonomieën zoals Bloom, RTTI en OBIT worden steeds meer gebruikt in digitale toetsen. In zowel hoofdstuk 25 van het boek Telt dit mee?, als in een uitgave van het tijdschrift Toets! worden de verschillende taxonomieën beschreven. In dit artikel vindt u naast de links naar deze lectuur, ook een voorbeeld hoe een taxonomie verwerkt wordt in een toets.
Door: Marijke Römer

Taxonomieën 

Een taxonomie is een methode om een vraag te classificeren.
“De basis is bij elke taxonomie ongeveer hetzelfde. Houd het vooral simpel, als je wilt dat iedereen mee blijft doen.” – Vera Simon Thomas uit het boek Telt dit mee? – 

In de lectuur

In hoofdstuk 25 van het boek Telt dit mee? komen kort en overzichtelijk een aantal taxonomieën aan bod: 
OBIT, RTTI,  Bloom, Romiszowski en het ABCD-model van Neuner voor talen. Een artikel in het tijdschrift Toets! besteedt ook aandacht aan deze metadata-indelingen. De volgende taxonomieën worden op scholen veel gebruikt: OBIT, RTTI, Bloom, Rubrics, Romiszowski, Kwakernaak, De Block en Heene en Van Hiele.

In WinToets en Quayn

In WinToets en Quayn worden de waarden van bijvoorbeeld Obit als metadata aan een vraag gekoppeld. Het metadataveld ‘Vaardigheid’ wordt meestal gebruikt om de taxonomie zelf in te vullen. Het veld ‘subvaardigheid’ wordt meestal gebruikt om de letter van de taxonomie in te vullen.
TIP: Vul niet alleen de letter van de taxonomie in, maar ook de beschrijving daarbij.
Zo kan de cursist zelf ook begrijpen waar hij wel of niet goed op heeft gescoord.

Taxonomie.PNG
[ ingevulde metadata bij een vraag in WinToets ]

Quaynmetadataanalyse.PNG
[ de cursist ziet hier in Quayn hoe goed hij per veld heeft gescoord.
   Hierna weet hij waar hij nog wat extra aandacht aan moet besteden. ]

Meer informatie

 • Het boek Telt dit mee? is [hier] te bestellen.
 • Een artikel uit het tijdschrift Toets! (Bureau ICE) over taxonomiën is [hier] gratis te downloaden.
 • Paragraaf 2.6 uit het cursusboek Quayn. Het cursusboek kunt u [hier] bestellen.
 • Paragraaf 5.3 uit het cursusboek WinToets. Het cursusboek kunt u  [hier] bestellen.

.

Read Full Post »

In het tijdschrift Toets!, nummer 3 van maart 2016, staat een checklist hoe goede meerkeuzevragen gemaakt kunnen worden. Het maken van goede vragen is niet eenvoudig, dus we delen deze checklist graag. 
Door: Marijke Römer

Checklist
Toets!, het tijdschrift over toetsen van Bureau ICE uit Culemborg, heeft een checklist opgenomen waarmee gekeken kan worden of meerkeuzevragen goede meerkeuzevragen zijn.

checklist goede vragen.PNG
[ checklist goede meerkeuzevragen | uit Toets! ]

Prijsvraag
Naast de checklist staat een prijsvraag met een aantal niet zo goede vragen die verbeterd moeten worden aan de hand van de checklist. Goed om direct aan de slag te gaan, daar leer je toch het meeste van!

prijsvraag
[ direct aan de slag met de prijsvraag | uit Toets! ]

Meer lezen?
Bekijk [ hier ] Toets! nummer 3 met de prijsvraag op pagina 39.

Read Full Post »

In het tijdschrift Vives van maart 2016 staat een artikel met tips om te komen tot een beter samenwerking. Die hebben we aangevuld met onze voorbeelden om een samenwerking voor bijvoorbeeld een verandering (zoals de inzet van digitaal toetsen) te laten slagen. 
Door: Marijke Römer

De tips
Het tijdschrift Vives richt zich op docenten en ict-coördinatoren in het po en vo. Het nummer van maart 2016 bevat een artikel over samenwerken (pagina 40-41), geschreven door Carla Desain. In het kader bij het artikel staan een aantal tips die het welslagen van een samenwerking bevordert, die we graag delen:

 • Een goed plan hebben

 • Niet te groot beginnen

 • Zorgen voor successen en succesjes

 • Weten waarom je dit doet (niet als doel op zich, maar voor een hoger doel: uitdagend onderwijs)

Voorbeelden bij deze tips voor WinToets of Quayn:

 • Een goed plan hebben:
  • De Duitse woordjestoetsen voor leerjaar 1 door leerlingen op hun eigen moment tussentijds te laten toetsen, zodat u als docent kunt zien wanneer ze klaar zijn voor een so.
  • We willen per periode minstens een keer een formatieve toets gaan afnemen om met de informatie uit de toets de leerstof voor de leerling aan te kunnen passen.
  • We willen een toetsendatabase / itembank opzetten, om zo makkelijk instaptoetsen en herkansingen te kunnen klaarzetten.
 • Niet te groot beginnen:
  • Start bijvoorbeeld met één oefentoets. Of één klas of een leerjaar.
 • Zorgen voor successen en succesjes:
  • Kom af en toe als pilotgroep samen en bespreek dan: wat gaat er goed?
  • Vraag leerlingen of ze het fijn vinden.
  • Evalueer uw inspanningen, bijvoorbeeld: de Duitse woordjestoetsen kunnen we erg snel nakijken en leerlingen krijgen direct feedback.
  • Geef een presentatie tijdens een vergadering.
 • Weten waarom je dit doet:
  • De leerlingen kunnen oefenen met de woorden en ik kan zien of ze die woorden beheersen.
  • Na een instaptoets kan ik (vlak) voor de les makkelijk zien waar de knelpunten zitten.
  • Met de toetsendatabase kan voor elk moment tijdens de leerperiode een toets klaargezet worden.
  • Tijdens het maken van de vragen is het doel van tijdwinst nog niet in zicht, maar bedenk dan dat elke keer als deze vragen digitaal afgenomen worden, u ze niet meer zelf hoeft na te kijken.OSASuBX1SGu4kb3ozvne_IMG_1088
   [ zet een verandering stapje voor stapje in ]

Meer lezen?
Bekijk [ hier ] het volledige artikel dat in de Vives van maart 2016 is verschenen.

Read Full Post »

BoekTweePuntNul is een co-creatie van een groep auteurs, die allen kosteloos een in de klas te gebruiken app voor sociale media beschrijven. Vanuit De Rode Planeet heeft Jolien Vennink een bijdrage rond het programma Prezi geleverd. Deze maand is al weer versie 3 van dit boek verschenen.
Door: Allard Bijlsma

Sinds de laatste versie van BoekTweePuntNul is verschenen in het najaar van 2012 (BoekTweePuntNul200), is er veel veranderd op het gebied van web 2.0-tools en sociale media. Bovendien was het boek helemaal uitverkocht en was er nog wel steeds vraag naar. Reden voor het BoekTweePuntNul-team om aan de slag te gaan om een compleet geactualiseerde editie te maken. Men heeft in eerste instantie de bestaande co-auteurs weer benaderd. Niet iedereen kon of wilde weer meedoen maar een aantal nieuwe auteurs stond klaar om deel te nemen aan dit project.

Er is, wederom onder leiding van Louis Hilgers, kritisch naar de onderwerpen gekeken. Zo moesten er anno 2015 tools in als Meerkat, Blendle en Tinder, waar men in 2012 nog nooit van gehoord hadden. Hyves, wat in 2012 nog heel groot was, is helemaal verdwenen en Facebook is onverminderd populair ,maar moest geactualiseerd worden. Dat betekent dat er in deze editie 172 actuele onderwerpen staan. Er staan maar liefst 52 nieuwe tools in en er hebben 64 nieuwe auteurs aan meegewerkt. Dit boek is een must voor elke docent die web 2.0-tools gaat gebruiken.

BoekTweePuntNul versie 3 is te bestellen tegen de verkoopprijs van € 24,95.

>> Naar website om te bestellen

socialmedia01_650

socialmedia02_650

Read Full Post »

Als u wilt dat leerlingen spraak achterlaten bij een vraag, dan kunt u het beste zelf tegen ze aanpraten. Wilt u uitleg bij afbeeldingen niet geven in de vorm van tekst, vertel ze dan zelf wat u wilt vertellen. Spraak opnemen lijkt heel tijdrovend, maar er zijn methodes om dat snel en met uitmuntende kwaliteit te doen.
Door: Allard Bijlsma

Een spraakopdracht in WinToets 4 EXPERT of 4 SUITE maken gaat als volgt:

 • Start WTMaak en maak minimaal één item aan. Zorg dat dit project al een keer is opgeslagen.
 • Zorg dat een werkende microfoon op de pc is aangesloten. Bij laptops is dat vrijwel altijd standaard al zo.
 • Klik op het ‘Microfoon’-knopje naast de vraag.
  Neem via de knop ‘Opnemen’ op wat u kwijt wilt.
  Dit geluid wordt vervolgens automatisch als MP3 opgeslagen én gekoppeld aan de vraag.
  U kunt alle geluidsbestanden later via Item | Instellingen, terugvinden.
  Ze zijn fysiek opgeslagen in de map waar de TST-file is opgeslagen.

summerschool_spraak01[ ingebouwde opnamemogelijkheden in WTMaak ]

 • Het is ook mogelijk zelf een stuk spraak als MP3 op te nemen en die daarna aan een vraag te koppelen. Ga daarvoor naar Item | Instellingen en wijs het bestand aan bij ‘Geluidsbestand’. Via instellingen kun je opgeven of het geluid herhaald mag worden e.d. Stelt u niets in, dan wordt het geluid automatisch gestart bij het in beeld komen van deze vraag.
  Tip: gebruik een goed opname-apparaat met hoge kwaliteit. Wij gebruiken van het merk Roland de Edirol en die geeft uitmuntende resultaten. Elke opname wordt direct in MP3 opgeslagen. Dat kan ook mono, om de grootte te beperken. [ zie hier ]
 • Test  het geheel uit en exporteer het naar het schoolnetwerk of plaats het in een elo of Quayn om het online te gaan gebruiken.

summerschool_spraak02[ via de optie ‘tijdslimiet’ kan een doorlopende diashow worden gemaakt ]

Werkend voorbeeld
Luisteren wat er mogelijk is? We hebben eerder al een
weblogartikel met een online te beluisteren voorbeeld geschreven.
Verhaal van Sammie: http://www.wintoets.nl/verhalen/sammie/wtflash.html
Verhaal van Oude Frank: http://www.wintoets.nl/verhalen/frank/wtflash.html

Extra mogelijkheden:

 • Plaats een aantal foto’s in steeds een Infoscherm.
  Op deze manier kunt u een voorleesboek maken of een verhaal vertellen bij een reeks foto’s.
  Denk aan uitleg bij een schilderij of uitleg bij aardrijkskunde bij het tonen van foto’s van een gletsjer.
 • Geef een aantal secondes op als tijdslimiet, net zo lang als het geluid eronder is.
  Zet daarna bij de Project | Instellingen | Tijdens, aan dat na het verstrijken van deze secondes automatisch doorgebladerd moet worden.

summerschool_spraak03[ voorbeeld van een voorleesboek voor jonge kinderen ]

Read Full Post »

Docenten laten leerlingen vaak in Google naar antwoorden op gestelde vragen zoeken. Soms is het handiger, zeker tijdens een toets, om leerlingen te helpen bij dit zoeken. Dit zorgt voor enige snelheid en voorkomt dat een leerling te veel tijd gebruikt voor dit zoeken. De zelf voor te bereiden zoek url kan daarna direct als bron worden opgenomen binnen WinToets en Quayn.
Door: Allard Bijlsma

Hierbij is het belangrijk te weten hoe je in Google optimaal zoekt. Op het adres: http://www.google.nl/advanced_search vind je uitgebreide aanwijzingen voor het aanmaken van een goede zoekurl.
Bij het zoeken naar: anne frankhuis “openingstijden” -barbra -volkskrant wordt specifiek naar openingstijden gezocht en worden in het resultaat pagina’s met de woorden barbra en volkskrant uitgesloten.
In de url zitten alle voorwaarden verwerkt. Door het kopiëren van die url als bron in WinToets, wordt de leerling exact dit zoekresultaat aangeboden in de bron. Is actualiteit nodig en snelheid geboden, dan is dat een slimme manier om leerlingen zo deze bron aan te bieden.

Ga als volgt te werk:

 • Start Google.nl in de browser.
 • Bouw de meest ideale zoekopdracht op en kopieer daarna de url naar het klembord.
 • Start WTMaak op.
 • Maak een vraag met Grote Bron of kies als vraagtype Infoscherm.
 • Kies voor het toevoegen van een bron, vanuit het menu of via de mapknop bij Grote Bron.
 • Plak de url onder ‘Bestand’, klik op Ok.
 • Probeer daarna de vraag uit in de testmodus.

zoekopdracht_summerschool

Read Full Post »

Veel docenten en uitgeverijen gebruiken alleen het vraagtype meerkeuze, voor het maken van toetsvragen. In dat geval is het binnen Quayn of WinToets ontwikkelen van vragen eigenlijk veel te omslachtig. Doe dat in Microsoft Excel en importeer de XLSx/TXT daarna in WTMaak.
Door: Allard Bijlsma

Door in Excel te werken, is het ook heel eenvoudig om metadata aan te brengen of bepaalde vragen te hergebruiken. Hoe ga je daarbij te werk:

 • Start Excel en bepaal wat je in welke kolom gaat typen. Handigste bij enkel meerkeuzevragen is: kolom 1 voor de vraag, daarna kolommen voor de antwoorden, dan een kolom voor het juiste antwoord en een kolom voor punten. Ga je alle vragen hetzelfde aantal punten geven, dan is dat niet nodig en kan dat in WTMaak nog wel.
 • Typ enkele vragen in, door naast elkaar in de juiste kolommen de juiste informatie te typen. Wil je met vraagtypes door elkaar werken, dan moet je in een aparte kolom per vraag het vraagtype aangeven.
 • Kopieer of typ de juiste metadata in in één of meer aparte kolommen.
 • Sla de Excel op (als TXT met Tab als scheidingsteken) en sluit hem af (anders kan hij niet in WTMaak geopend worden).
 • Start WTMaak en ga via Bestand | Importeren | ASCII-database
 • Wijs de opgeslagen TXT aan
 • Geef per kolom op, waar deze gegevens ingelezen moeten worden. Doe dit door boven elke kolom op het bovenste blokje te klikken en daarna een keuze te maken uit de aangeboden lijst.
 • Tip: wil je in één keer alle vragen punten geven? Stel dan eerst via Bestand | Programma Instellingen | Tijd en punten gewenste punten per vraagtype op en voeg ze daarna in één keer toe via Project | Item Instellingen aanbrengen | Punten.

In de komende WinToets 4.1 komen we met een losse Excel-converter, die XLSx-sheets in één keer omzet naar een WinToets of Quayn-toets. In dat geval kun je gebruik maken van een voorgestructureerd sjabloon, voor het maken van deze toetsen.

excel_wintoetrs

[ een serie toetsvragen in ontwikkeling in Excel ]

excel_importeren

[ importeren in WTMaak 4.0 ]

Read Full Post »

Older Posts »