Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Quayn Mobile’ Category

Veel instellingen denken na over het toestaan dat leerlingen van huis een eigen device meenemen naar school. Onze applicatie Quayn is hier al grotendeels klaar voor.
Door: Allard Bijlsma

CYOD is een variantie op B(ring)YOD. In plaats van dat leerlingen mee kunnen nemen wat ze willen, stelt de school eisen op, waaraan deze devices moeten voldoen.
Hieronder een lijst van mogelijke voorwaarden:

  • Laptop met minimaal i3-processor en Windows 7 of 8.
  • Laptop met Google Chrome.
  • MacBook of MacBook Air.
  • 10″ iPad vanaf versie 2.
  • 10″ Android met minimaal versie 4.0.
  • Windows Surface of RT

Op de Android na, draait Quayn al prima. Binnenkort, als onze HTML5-player alles kan dat onze huidige Flash webplayer kan, kan Quayn ook zonder problemen onder Android draaien. Scholen kunnen met ons contact opnemen, als men hierover vragen heeft of kunnen een proefaccount op Quayn aanvragen via dit [ formulier ].

Waar men wel op moet letten is dat beveiligd toetsen afnemen bij BYOD heel moeilijk wordt, omdat leerlingen de device zelf beheren. Voorlopig is het alleen via een netwerkkoppeling mogelijk het werk van leerlingen real-time in de gaten te houden. Voor laptops en pc’s hebben wij hiervoor de QuaynBrowser ontwikkeld.

cyod_600[ links draait Quayn op een laptop, achterin op een iPad en Android en rechts vooraan op een MacBook ]

Read Full Post »

Veel gebruikers van WinToets zijn benieuwd hoe WinToets op andere scholen wordt ingezet. Daarom horen wij graag de ervaringen van actieve WinToetsgebruikers. Op die manier kunnen wij en andere gebruikers lezen hoe WinToets in de praktijk wordt toegepast en daar kunnen we met zijn allen weer van leren. Vandaag lees je hier het verhaal van gastblogger Sander Niessing, ICT-innovator en docent biologie op het Liemers College van stichting Quadraam

sanderniessingOrganisatie binnen het Liemers College
Het Liemers College te Zevenaar is een school met ruim 3.000 leerlingen met vier vestigingen en meer dan 300 personeelsleden. Bij een school van deze omvang is het van belang om gestructureerd te werken en de zaken organisatorisch zo op te zetten dat er goed gebruik kan worden gemaakt van elkaars expertise. Het delen van lesmateriaal en toetsen is dan ook van groot belang voor het waarborgen van goede onderwijsresultaten. Zo is er een tweeledige structuur opgezet in teams en in secties. Een sectie is verantwoordelijk voor het uitzetten van de leerlijn en het bijbehorende programma van toetsing en afsluiting om zo de resultaten te kunnen waarborgen.

Digitaal toetsen met WinToets
Ongeveer 10 jaar geleden kregen wij de opdracht om de mogelijkheden rondom digitaal toetsen voor het Liemers College te verkennen: een omvangrijke klus. De ICT-infrastructuur was op orde met een glasvezelnetwerk tussen de vier locaties zodat het programma WinToets een centrale plaats kon worden gegeven binnen de school. De structuur werd vastgesteld en ingericht en WinToets kon worden geïnstalleerd op het netwerk en de pc’s. Voor de docenten is daarna een handleiding opgesteld met daarin de vastgelegde afspraken over de mappenstructuur en de benaming van de toetsen. Hierdoor zijn de leerlingen zelf in staat om de verschillende toetsen te vinden en op te starten.

Scholing door De Rode Planeet en daarna
De scholing werd opgestart door De Rode Planeet zodat er op iedere locatie een gecertificeerde WinToetstrainer aanwezig was. Zo heeft iedere locatie de benodigde kennis waardoor medewerkers met vragen snel geholpen kunnen worden. De WinToetstrainers verzorgden samen de scholing binnen de school en de stichting Quadraam. De eerste digitale toetsen werden al snel afgenomen.

Opzetten itembanken
Na het maken en afnemen van de eerste toetsen/itembanken kwamen al snel de voordelen naar voren. In een sectie zetten een aantal docenten de toetsen op en zij werden verantwoordelijk voor een eigen deel van de sectie. De andere docenten hoefden alleen geschoold te worden in het afnemen en het nakijken/analyseren van de toetsen waardoor de acceptatie sneller verliep binnen de school.

Flexibel toetsen
Door per vak grotere itembanken op te zetten ontstond er een nieuwe mogelijkheid, namelijk dat toetsen flexibel afgenomen konden worden. De onderwijs- en technisch onderwijsassistentes in de afdelingsteams werden al snel betrokken bij het afnemen van de toetsen. Zo hebben de leerlingen nu de kans een toets te maken onder begeleiding van onderwijs ondersteunend personeel [OOP] als zij er klaar voor zijn.

Metadata en feedback
Door de vragen van extra informatie te voorzien over niveau, onderwerp, paragraaf, etc. krijgen de docenten en vooral de leerlingen meteen na het maken van een toets feedback op het geleerde. Hierdoor is het opzetten van diagnostisch toeten zonder het verhogen van de werkdruk voor het personeel gemakkelijker geworden. De leerlingen krijgen snel zicht op hun eigen kunnen en zijn hierdoor in staat om gerichter te gaan leren.

Quaynportal en iPad App
Inmiddels zijn er grote stappen gezet en zijn er door het verschijnen van de online Quaynp Portal www.quayn.nl, de Quayn iPad App en koppelingen met leerlingvolgsystemen nog meer toepassingsmogelijkheden ontstaan. Toepassingsmogelijkheden voor de leerlingen en de docenten, maar ook voor het management, omdat er veel informatie beschikbaar komt om te analyseren en te vergelijken.

Uiteindelijk maakt creativiteit in combinatie met digitaal toetsen innovaties mogelijk.

Volg Sander Niessing via Twitter of LinkedIn

Zelf een gastblog schrijven voor ons weblog? Stuur ons een mailtje.

Read Full Post »

We zijn trots alle vo-scholen, die vallen onder de onderwijsgroep Landstede, te mogen verwelkomen als Quayn-klant.
Door: Allard Bijlsma

Vandaag, 12 december, vindt de aftrap plaats van de uitrol van Quayn over de diverse scholen. Per school maken vandaag enkele iCoaches kennis met Quayn. Zij zullen de kar op gang gaan brengen en houden en zo alle collega’s gaan meenemen in de wereld van het online toetsen.

De meeste scholen binnen Landstede gebruiken al vele jaren WinToets en zullen langzaam doorgroeien naar Quayn. Enkele vestigingen maken voor het eerst kennis met het toetsen in de cloud. Binnen de samenwerking participeert ook Noordhoff Uitgevers. Binnen drie jaar zullen alle docenten en leerlingen binnen Landstede toetsen volledig online via Quayn afnemen. Scholen binnen Landstede die met tablets willen starten, kunnen dat al direct doen, omdat straks alle toetsen geschikt zullen zijn voor afname via de Quayn App. Deze App is gratis door leerlingen te downloaden.

Landstede laat zien waar het in Nederland naar toe gaat:

  • meer individuele leerroutes en maatwerk
  • betere analyses voor leerling, docent en management
  • betere basisinformatie voor de inspectie
  • meer leerlingen thuis oefenmateriaal aanbieden en betere samenwerking tussen uitgeverijen en de scholen.

Quayn biedt instellingen al deze mogelijkheden, met nieuwe analysevensters (eind december) voor ERK Rekenen en RTTI, biedt mogelijkheden adaptief te toetsen, kan rapportages opleveren voor het management en veel meer. Uitgeverijen kunnen al hun toetsen en itembanken met één simpele klik delen met hun klanten. Binnen besturen kunnen docenten hun toetsen delen met collega’s binnen en buiten de eigen school. Via de extra modules ReadSpeaker kan een toets worden voorgelezen voor slechtlezende leerlingen en via itslanguage is spraakanalyse (mvt) mogelijk. Via de nieuwe en gratis QuaynBrowser kan volledig beveiligd online getoetst worden, op een Windows-pc.

Relatie met WinToets 4
Toetsen zijn uitwisselbaar met WinToets 4 voor upload en download. Hierdoor blijft beveiligde netwerkafname mogelijk, maar ook afname via schrapkaarten, het afdrukken naar papier en het genereren van toetsen via onze WinToets-generatoren. Ook het genereren vanuit Excel is al mogelijk en straks voor al onze klanten beschikbaar in de komende WinToets 4.1. Quayn en WinToets voldoen aan de landelijke eisen voor uniforme toetsuitwisseling op basis van IMS QTI 2.1 NL. Via een door ons ontwikkelde online converter kunnen hiermee toetsen uit andere systemen worden ingelezen in Quayn, mits het andere pakket deze afspraak ook ondersteunt.

Interesse in Quayn?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden met Quayn binnen uw school?
Neem dan contact met ons via dit [ reactie formulier ] of vraag direct een offerte aan via dit [ offerte formulier ].
Scholen kunnen onder voorwaarden een testlicentie aanvragen via het [ testlicentie aanvraagformulier ].

>> Website van de Landstede groep

 

Read Full Post »

Met met mooie weer zal misschien nog niet iedereen het plastic hebben gehaald van Vives 125 van mei 2012. Ik raad dat toch aan, want er staat een mooie recensie in van onze Quayn Portal. Voor scholen die overwegen in de cloud of via een tablet te gaan toetsen.
Door: Allard Bijlsma

Wil je ook eens een goed overzicht hebben van de mogelijkheden van Quayn, maar dan niet afkomstig van onze hand, maar van de recensent Alan Turner van Vives? Kijk dan in de Vives 125 van mei 2012. Heb je daar geen abonnement op (wat voor scholen overigens vrijwel niets kost), bekijk dan de online versie via [ deze link ].

Read Full Post »

In het tijdschrift Van 12-18 is deze week van onze hand een derde artikel verschenen over digitaal toetsen.
Door: Allard Bijlsma

In het maart-nummer schreven over ‘Online toetsen’, in het april-nummer over ‘Toetsen binnen administratiepakketten’ en nu hebben we in het mei-nummer het toetsen via tablets behandeld. Aan bod komen de mogelijkheden en wordt een blik in de toekomst gegeven. In dit nummer tevens aandacht voor: Leren van cijfers (Suzanne Visser), Toetsing een vergeten ambacht (Sander van Veldhuizen), Examentraining (Wynand Wijnen en Jos Zuylen) en Tips uitwisselen over toetsvragen (Marijke Nijboer).

In het najaar verschijnen van ons nog artikelen over toetsen voor (zorg)leerlingen en over toetsenbanken die uitgeverijen aanleveren bij hun methodes.

>> Website Van 12-18

Read Full Post »

Een tweede artikel van onze hand is verschenen in het aprilnummer van ‘Van 12-18’. In vijf artikelen beschrijf ik de huidige en toekomstige mogelijkheden van het toetsen in de cloud.
Door Allard Bijlsma

In het maartnummer heb ik aandacht besteden aan het online toetsen in het algemeen. In het aprilnummer ga ik in op de koppelingen tussen Quayn en administratiepakketten en de mogelijkheden die dat gaat bieden aan scholen. Dit jaar hebben we dat rond met de grote pakketten in het voortgezet onderwijs en deels het mbo. Andere onderwijsniveaus volgen. We verwachten dat Quayn op termijn geïntegreerd aangeboden zal worden vanuit alle administratiepakketten en grote elo’s.

In het meinummer besteed ik aandacht aan het afnemen van toetsen en examens via tablets, in september aan maatwerk voor (zorg)leerlingen en in het laatste artikel komen itembanken van uitgeverijen aan bod en het opzetten van nascholing.

>> Website Van 12-18

Read Full Post »

Het tijdschrift ‘Van 12-18’ ligt in vrijwel elke school voor voortgezet onderwijs in de lerarenkamer. U vindt er maandelijks artikelen in over schoolbeleid, het omgaan met leerlingen en didaktiek. Deze maand een eerste artikel binnen een reeks van vijf, die wij schrijven voor dit blad.
Door: Allard Bijlsma

In vijf artikelen schetsen we alle mogelijkheden die digitaal toetsen scholen gaan bieden. In het maart-nummer aandacht voor het toetsen in de cloud. Uiteraard besteden we daarbij ook aandacht aan de mogelijkheden die Quayn scholen biedt. Volgende maand gaat het over toetsen binnen schooladministratieprogramma’s. Zowel Magister als SOM(today) werken aan een naadloze koppeling van hun leerlingenportal (elo) met Quayn. Uitgeverijen ontwikkelen itembanken die hiervoor geschikt zijn. In mei uitgebreid aandacht voor het toetsen via tablets. Later dit jaar gaan we apart aandacht besteden aan zorgleerlingen. Dan komen onze dan verschenen voorleesmogelijkheden in Quayn aan bod en diverse andere mooie opties.

>> Naar website Van 12-18

[ het eerste artikel in het maart-nummer ]

Read Full Post »

Na onze gebruikersmiddagen en de I&I-conferentie hebben we vele tientallen aanvragen ontvangen voor een testaccount voor onze Quayn Portal. We zijn inmiddels ook de eerste klanten aan het aansluiten. De animo voor online toetsen is groot, eerst op MAC-scholen en scholen die experimenten uitvoeren met de iPad en inmiddels op alle scholen. Volgende week tonen we samen met SchoolMaster een koppeling van Quayn met Magister. Bezoek hiervoor de stand van SchoolMaster op de beurs Onderwijs&ICT, woensdag 25 en donderdag 26 januari. Wij zijn daar beide dagen aanwezig om, samen met SchoolMaster, deze mooie nieuwe koppeling te kunnen laten zien. Quayn Mobile wordt helemaal geïntegreerd in Meta van Magister, de iPad-versie. Ook dat kunt u daar komen bekijken. Het geeft een beeld van de toekomst van WinToets en Quayn: volledige integratie met alle producten van alle grote uitgeverijen en distributiekanalen.
Door Allard Bijlsma

De eerste klanten melden zich vooral vanuit het MBO en het bedrijfsleven. Zo heeft een afdeling van het Noorderpoort te Groningen een licentie afgesloten en ook ROC De Leijgraaf  heeft al voor Quayn Portal gekozen. Beide ROC’s zijn ervaren WinToetsgebruiker, met uitgebreide kennis rond het toetsen van spraakvaardigheid en koppelingen met de elo. De stap naar Quayn is voor hen een logische. Binnen de uitgeverijen gaan vooraf de relatief kleinere snel over op de Quayn Portal. Zo is de Uitgeversgroep uit Den Bosch (De Toerist) al aan de slag met toetsen voor recreatie&toerisme en horeca. Ook examenbureaus zijn geïnteresseerd. Voorbeeld zijn het IVIO Examenbureau in Lelystad en Elstec, die ook voor Quayn hebben gekozen. Binnen het voortgezet onderwijs zijn tientallen pilots gestart en hebben de eerste scholen ook een licentie gekozen.  Wij denken dat binnen een paar jaar al onze klanten meer of minder uitgebreid vanuit de cloud zullen gaan werken. Met Quayn zijn we daar klaar voor.

[ u wilt in Quayn itembanken beheren en daarna niet in Quayn afnemen, maar als SCORM opslaan? Ook dat kan ]

Overstappen vanaf WinToets
Naast Quayn  is WinToets benodigd om bestaande TST-toetsen om te zetten naar XML. Quayn kan ook Flash- en SCORM-packages inlezen, zoals eerder gemaakt voor gebruik in een website of elo. Het zal nog enkele jaren duren voordat alle functionaliteit van WinToets ook in Quayn aanwezig is. Op dit moment is Quayn ideaal voor het afnemen en analyseren van toetsen. Dat kan al voor zo’n 25 vraagtypes en met alle bekende mogelijkheden als adaptief toetsen, at random vraagkeuze, bladeren, commentaar en/of tips geven, e.d. De editor van Quayn kent nu nog zo’n 8 vraagtypes en voorjaar 2012 al zo’n 20. Prachtig is de mogelijk online een teost in te plannen en die vervolgens te laten afnemen via een iPad (en op termijn ook Android). Het is zelfs mogelijk tegelijkertijd de helft vanuit een browser te toetsen en de andere helft via de iPad. Zeer binnenkort is de APP hiervoor gratis in de APP store beschikbaar. De iPad APP kent nu vier vraagtypes (meerkeuze, meermeerkeuze, woord, getal) en dat worden er voorjaar 2012 al zo’n tien (ook: ordening, matching, gatentekst, combobox, diverse hotspottypes).

De toekomst van digitaal toetsen
De komst van Windows 8 eind 2012 is een belangrijk moment. Grote vraag wordt of de HTML5-apps (taal waarin wij ook onze players maken) definitief doorzetten of niet. Zo ja, dan betekent dat binnen een paar jaar het einde van 32-bits applicaties, van Flash- en Silverlightapplicaties en meer programma’s van nu actuele ontwikkeltalen. De Quayn Portal is al geheel klaar voor deze overgang en biedt elke WinToets-gebruiker ook over tien jaar een veilige plek waar elke vanaf 1993 ontwikkelde toets in zal kunnen draaien.

Keuze voor één toetsformaat
Wie voor Quayn kiest, kiest voor het meest gebruikte toetsformaat in Nederland: WinToetsXML. Elke toets vanaf 1993, gemaakt in QuizPlanet, WinToets en Quayn is nog steeds bruikbaar en uitwisselbaar. We hebben al tientallen toetssystemen zien ontstaan en al weer zien verdwijnen. Voorbeelden hiervan zijn AUC, CheckPoint, Hot Potatoes en oTo. Een toetssysteem ontwikkelen kost vele jaren en vraagt om veel onderwijservaring. Alle grote en veel kleinere uitgeverijen kiezen inmiddels voor het WinToetsXML-formaat. Met ons formaat zit u dus goed in de toekomst!

[ de iPad-afname vanuit Quayn kan al op grote belangstelling rekenen ]

Read Full Post »

Afgelopen week hebben we onze Quayn Portal voor het eerst gepresenteerd op een seminar van de Surf Academy, in het Centraal Museum in Utrecht. Daar waren toetsspecialisten van vrijwel alle hogescholen en universiteiten aanwezig. Ook stonden daar alle leveranciers van zo’n negen toetssystemen met elk een eigen stand. Alle leveranciers verzorgden een presentatie en deden mee aan een paneldiscussie. Alle aanwezigen kregen uitgebreide informatie van alle systemen mee. De reacties op ons systeem waren meer dan positief, zodat we met vertrouwen verder kunnen. Zie onder meer het weblog van één van de aanwezigen: Heino Logtenberg [ klik hier voor zijn weblog ]. We zitten inmiddels in een aantal aanbestedingstrajcten in het voortgezet onderwijs, mbo en en het hoger onderwijs. Op één universiteit zitten we al bij de laatste vier en gaan we dit najaar meewerken aan een grootschalige pilot. Daar wordt nu geïnvesteerd in een ‘digitale exemenhal’ waar straks meer dan 150 studenten tegelijk digitaal en online kunnen worden getoetst. Deze week hebben we de www.uitgeversgroep.nl (De Toerist) als klant voor Quayn mogen verwelkomen en de komende weken hopen we vele nieuwe klanten te kunnen melden. Honderden bestaande WinToetsklanten hebben informatie aangevraagd, vooral als extra systeem naast WinToets. Het feit dat we werkende analyses kunnen tonen, een werkende iPadafname (met exact dezelfde toets zoals je die ook online draait), dat je met twee klikken je itembanken kunt delen met collega’s en andere organisaties: dat zijn punten, waar men zeer grote belangstelling voor heeft. Toetsen kunnen ook geëxporteerd worden naar SCORM. Draait u zo’n pakket binnen een elo of Magister, dan vangen we de analyses toch weer op in de Quayn Portal. Koppelingen die jarenlang een wens waren, hebben we nu werkend voor u beschikbaar. Type elo is onbelangrijk. Het werkt ook offline of gewoon in een website vanuit alle bekende browsers.

Doordat wij ook WinToets blijven doorontwikkelen en komen met simpele invoermogelijkheden via QuizPlanet en Microsoft Excel, denken we een mooi pakket aan mogelijkheden aan (onderwijs)instellingen te kunnen bieden. Quayn is in onze optiek ook niet persé de vervanger van WinToets. We denken dat deze pakketten straks naadloos met elkaar gaan samenwerken in de meeste instellingen. WinToetsen kunnen rechtstreeks in Quayn worden ingeladen en Quayn-toetsen kunnen direct in het onderdeel WTMaak offline worden geopend. Hiervoor komen we later dit jaar met WinToets 4.1 als update uit.

Heeft u ook interesse, kijk dan op onze website www.quayn.eu 
Zien en dan geloven? Bezoek dan onze gebruikersmiddagen op 13 en 27 oktober. [  naar informatie ]

Read Full Post »

Met de nodige trots zijn we gestart met het uitrollen van onze volledig online werkende toetsoplossing: Quayn. Na jaren bouwen met zeven ontwikkelaars, diverse test- en pilotprojecten, zijn we nu bezig de eerste klanten (instellingen, scholen, uitgeverijen, e.d.) aan te sluiten). We zitten in meerdere aanbestedingsrondes, waarbij we vaak in de laatste keuzeronde terecht komen. De reacties zijn meer dan positief en in onze weblogs zullen we vanaf nu veel aandacht aan gaan besteden. Per direct hebben we ook een apart weblog voor enkel onze Quayn-klanten ingericht: http://quayn.wordpress.com/. Voorlopig zullen we alle artikelen op twee plekken publiceren, maar we verwachten dat Quayn een geheel nieuwe doelgroep gaat aanboren, die geen interesse heeft in onze berichten over bijvoorbeeld DigiBorden.

Adres van onze nieuwe website: www.quayn.eu 

Read Full Post »

Older Posts »