Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘QuizPlanet’ Category

Er zijn nogal wat instellingen die met WinToets werken, zo’n 1300 inmiddels. Veelal is het pakket aangeschaft door een afdeling of sectie en is het programma binnen de instelling verder onbekend. Zelden heeft een instelling een integraal meerjarenplan liggen waarin beschreven staat welke rol toetsen binnen de instellingen moeten spelen. Hierdoor worden WinToets en Quayn vaak versnipperd ingevoerd. Zelfs docenten binnen één sectie weten vaak niet van elkaar hoe ze toetsen. Resultaten binnen secties kunnen daardoor erg uiteen gaan lopen. Zelden worden analyses goed bekeken en daardoor worden ook knelpunten zelden aangepakt. De meeste directies hebben geen inzicht in hoe cijfers van docenten tot stand komen en wat het niveau en de kwaliteit daarvan is, bijvoorbeeld gerelateerd aan andere docenten of andere scholen.

Waar we naar toe moeten is een integrale toetsvisie in de school. Samen met de Rode Planeet kunt u deze visie gaan ontwikkelen, inclusief alle technische gewenste oplossingen en een tijdpad daarbij. Wat een school daarvoor minimaal moet hebben is een toetsbeleidsplan. Dit plan heeft een relatie met het ict-beleidsplan en het leermiddelenbeleidsplan. Hierin hoort minimaal te staan:

 • Waar gaan we als school naar toe en welke rol hebben digitale toetsen en tentamens daarin?
 • Hoe is het toetsen op dit moment geregeld? Hoe wordt het niveau bewaakt? Wie heeft toegang tot welke analyses?
 • Welke rol moet digitaal toetsen en examineren de komende jaren gaan spelen? Gaan we meer digitaal toetsen via de browser, via tablets of via een DigiBord? Zetten we meer in op formatief toetsen in plaats van op summatief of juist andersom?
 • Welke stappen moeten hiervoor worden ondernomen en wat is de planning daarvoor?
 • Wat zijn de stappen die te nemen zijn rond het zoeken naar of ontwikkelen van de toetscontent? Hoe komen we aan goede genormeerde itembanken?
 • Hoe koppelen aan onze cijferadministratiepakketen als Magister, Eduarte en SOM?
 • Welke nascholing is noodzakelijk om alle docenten ermee aan de slag te krijgen? Welke gecertificeerde toetsexperts hebben we hiervoor nodig?
 • Welke analyses willen docenten en het management na afloop kunnen inzien en wat gaat er met deze informatie gebeuren?
 • Hoe verbeteren we jaarlijks de kwaliteit van de ontwikkelde toetsen en examens en wie gaat en kan dat doen?
Wij kunnen vervolgens de volgende software-oplossingen bieden:
 • QuizPlanet voor simpele formatieve Flash- en SCORM-toetsen, te koppelen aan website of elo.
 • WinToets 4 EXPERT en SUITE, voor het optimaal beveiligd maken en afnemen van formatieve en summatieve toetsen op een pc of in een netwerk of voor het afdrukken ervan naar papier. Ook schrapkaarten worden ondersteund. U kunt ook toetsen naar een elo of Magister sturen en daarin afnemen, door weg te schrijven als een SCORM-package. [ voorbeeld met Magister ]
 • Quayn Portal, voor het optimaal beveiligd afnemen van formatieve en summatieve toetsen via een online verbinding. [ meer over Quayn ]
 • Quayn Mobile, een uitbreiding op de Portal, voor het afnamen van formatieve toetsen via iPhone of iPad. [ meer over Quayn Mobile ]
Als instellingen weten wat men wil, kan men toetsen gaan ontwikkelen en normeren, hierover met uitgevers in gesprek gaan, docenten opleiden en en gaan begeleiden en kun je gesprekken met de inspectie in gaan met goede analyseverslagen vanuit WinToets of Quayn. Er zijn miljoenen toetsvragen in ons WinToetsXML-formaat in omloop. Geen enkel ander pakket levert al zoveel toetsen aan.
WinToets kent generatoren voor allerlei soorten van toetsen. Dit najaar komen we met een Excel-converter, zodat echt elke docent kan gaan meebouwen aan itembanken. Door simpelweg in de juiste kolommen van de spreadsheet vragen in te voeren, kan men al een itembank opbouwen. Dit zou zelfs in een Word-tabel kunnen. Dit zijn programma’s waar elke docent in een paar minuten mee aan de slag zou moeten kunnen. Het resultaat converteren wij met één handeling naar een gemetadateerde XML-itembank.
Wij kunnen u helpen bij het bestuursbreed opzetten van Quayn itembanken, die binnen het bestuur gedeeld kunnen worden in alle scholen. Alleen Quayn kan itembanken via een paar simpele muiskliks delen met wie u maar wilt. Binnenkort komen we in een apart artikel terug op dit delen, want hier liggen de grootste kansen voor de nabije toekomst. Binnen uw bestuur kunt u alle vakdocenten laten meebouwen aan itembanken en alle itembanken met elkaar delen.
Wij verzorgen voor directies en besturen visiebijeenkomsten over toetsbeleid. [ klik hier voor de mogelijkheden ]
[ met één simpele handeling deelt u toetsen en itembanken binnen uw organisatie of met andere organisaties ]

Read Full Post »