Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Zorgleerlingen & ict’ Category

Quayn is een programma voor het maken, afnemen en analyseren van online lessen en toetsen. In steeds meer Pabo’s wordt het toegepast en hierdoor zullen steeds meer leerkrachten met kennis van Quayn het onderwijs gaan binnen komen. 
Door: Allard Bijlsma

Is uw school ook bezig met het brengen van het leren naar online en de iPad? Dan is Quayn de juiste keuze:

  • Al meer dan 25 vraagtypes
  • Tablet en pc kunnen door elkaar gebruikt worden
  • Prachtige mogelijkheden om te zien waar een leerling staat
  • Voorlezen mogelijk via ReadSpeaker
  • Gratis vele duizenden voorbeeldvragen voor rekenen, taal, topografie, muziek

>> Meer over Quayn
>> Weblog bij Quayn
>> PDF flyer ‘Quayn in het basisonderwijs’

quayn_po

Read Full Post »

Al eerder aangekondigd en nu operationeel: voorleesfunctionaliteit voor toetsen binnen onze cloudoplossing Quayn.
Door: Allard Bijlsma

Verschillende talen
Elke les en toets binnen Quayn kan vanaf nu worden voorgelezen. Standaard wordt voorgelezen in het Nederlands, maar binnenkort kunt u ook uit stemmen kiezen als: Vlaams, Brits Engels, Amerikaans Engels, Frans en Duits. Binnen Engels kan ook MathML, voor wiskundige formules, worden voorgelezen.

Prijs
Quayn gebruikers kunnen de ReadSpeakeroptie gratis een maand uitproberen. Voor instellingen die aan het testen zijn, kunnen in die periode de mogelijkheden ook uitproberen. Na de testperiode bedragen de kosten 10% van de licentieprijs op Quayn. De prijs is gebaseerd op de aanname dat maximaal 10% van de gebruikers de voorleesoptie zullen gebruiken. Het is alleen mogelijk een ReadSpeakerlicentie voor uw hele instelling ineens af te nemen. Wij zetten per account de instelling aan, waarna elke docent per toets of examen kan bepalen of het voorlezen aan of uit moet komen te staan. Het is mogelijk het voorlezen direct bij het verschijnen van de vraag te laten starten.

Per onderdeel
Omdat ook teksten in grote bronvakken kunnen worden voorgelezen en teksten in infoschermen, is het ook mogelijk leesteksten via Quayn aan te bieden, zonder daar toetsfunctionaliteit bij te geven. Samen met het bedrijf ReadSpeaker hebben we een optie ingebouwd, die maakt dat vragen, antwoorden, commentaren, tips, comboboxen en matchingvragen correct en los van elkaar worden voorgelezen. Deze optie is uniek en vindt u enkel in Quayn terug.

Bimodal content presentation
Zowel de voor te lezen zin als het woord lichten op als wordt voorgelezen. Hierbij wordt aangehaakt bij het principe van ‘bimodal content presentation’, met name van belang voor dyslecten. Op [ dit adres ] vindt u verwijzingen naar alle wetenschappelijke onderzoek hierbij [Engels].

Update
Elke toets van elke aanbieder van toetsen, kan via ReadSpeaker worden voorgelezen. Bij een volgende update komen de genoemde extra talen, naast de al aanwezige vrouwenstem ook een mannenstem beschikbaar. Het leestempo kan door de gebruiker al zelf worden ingesteld.

rs_03

[ hier wordt bij een project het voorlezen aangezet | links onderaan ]

rs_05

[ hier wordt een vraag voorgelezen binnen de Quayn Player | zin en woord worden gehighlighted ]

>> Meer over ReadSpeaker en Quayn
>> Meer over ReadSpeaker
>> Naar demonstratie van een toets

Read Full Post »

Gaat u op school steeds meer digitaal werken? Dan is Quayn een goed programma om ook te leren kennen. Met Quayn kunt u leerlingen laten leren, oefenen en ze ook toetsen.
Door Jolien Vennink

quaynmobile

Quayn
Het is een online applicatie met een aparte leerkrachten- en leerlingenomgeving. Leerkrachten kunnen voor de leerlingen verschillende lessen/toetsen inplannen en klaarzetten. Sinds januari 2012 is er ook een iPad versie van Quayn gratis op te halen in de App Store. Zo kunnen de leerlingen achter hun computer of tablet bij hun eigen lesmateriaal. Hierdoor is het goed mogelijk om te differentiëren in het lesmateriaal. Via de uitbreiding ReadSpeaker, kunt u alle oefeningen en leerstof volautomatisch laten voorlezen.

quayn_leerling

Leerlingomgeving. Klik op de afbeelding voor een vergroot overzicht.

Hoe in te zetten?
Steeds meer basisscholen schaffen tablets aan. Ze worden gebruikt van kleutergroepen tot aan de bovenbouw. Een veel gehoorde opmerking van leerkrachten is: ik wil graag zien wat de kinderen gedaan hebben op de tablet. Hoe weet ik nu of ze iets snappen of goed gemaakt hebben? Met Quayn wordt dat inzichtelijk gemaakt. De leerkracht ziet hoelang de leerling met de les/toets bezig is geweest, ook per vraag. Daarnaast worden de antwoorden nagekeken en de resultaten opgeslagen. Alle tabellen kunnen ook als grafieken en diagrammen worden bekeken.

quayn_analyse

Resultaten leerling. Klik op de afbeelding voor een vergroot overzicht.

Gratis lesmateriaal
Als u als basisschool of bestuur besluit Quayn aan te schaffen, krijgt u daarbij gratis toegang tot de vragenbank van De Rode Planeet. Hierin staan al vele duizenden vragen bij verschillende vakken. Denk daarbij aan topografie (in drie niveaus) , verkeer(borden en regels), muziek en rekenen (1f).

quayn_les

Les in Quayn (online)

Meer informatie:
– Informatie en specificaties Quayn –>> www.ictinhetpo.nl
– Quayn website –>>www.quayn.nl
– De Rode Planeet –>> www.drp.nl

Read Full Post »

In WinToets hebben we al jaren een voorleesfunctionaliteit beschikbaar, op basis van USB-sticks van de merken ClaroRead en Sprinto. We hebben nu ook een voorleesfunctionaliteit beschikbaar binnen Quayn. 
Door: Allard Bijlsma & Wilma van Rijswijk

We hebben hiervoor een contract afgesloten met het bedrijf ReadSpeaker. Tegen een aanvullend bedrag per leerling, kunnen we de voorleesfunctionaliteit aanzetten in uw Quayn-omgeving. Voor wie dat eens wil uitproberen, dan kan dat een maand gratis. Voor wie een proefaccount heeft op Quayn, daar zetten we de optie ook standaard aan, zodat het uitgeprobeerd kan worden. In Quayn kan worden aangegeven of het voorlezen altijd en direct bij het in beeld komen van een vraag moet gebeuren of dat de cursist dat per vraag handmatig mag regelen.

Meer over voorleessoftware:

Kennisnet is gestart met een onderzoek naar dyslexie op scholen.
Via deze [ link ] kunt u hieraan deelnemen.

readspeaker_600

[ een toets wordt voorgelezen binnen Quayn, met behulp van ReadSpeaker. De groene regel is actief en het blauwe woord wordt net voorgelezen]

Read Full Post »

Samen met het bedrijf itslanguage bouwen we aan spraaksturing van Quayn en de mogelijkheid spreekvaardigheid in de praktijk te toetsen. Dit gaat unieke mogelijkheden geven voor allereerst het Engelse onderwijs en vervolgens elke denkbare taal.
Door: Allard Bijlsma

Binnen het moderne vreemde talen onderwijs wordt al veel gewerkt met WinToets en Quayn. Onze pakketten bieden legio mogelijkheden voor het afdekken van woordenschat, grammatica en leesvaardigheid. Spreekvaardigheid is tot op heden moeilijk digitaal af te dekken. In WinToets [offline] is het al wel mogelijk spraak als antwoord achter te laten.  Itslanguage werkt samen met de universiteit van Sheffield aan mogelijkheden de spraak van cursisten digitaal te analyseren. Datgene dat wordt ingesproken wordt gehouden tegen een door Nederlanders gevulde engine, die rekening kan houden met de manier waarop Nederlanders Engels spreken. De engine koppelt daarna iets terug en daar kunnen we wat mee in Quayn.

Eerste stappen
In eerste instantie ontwikkelen we vraagtypes die via spraak beantwoord kunnen worden en een vraagtype waarbij de cursist spraak als antwoord kan achterlaten. Je kunt dan denken aan het voorlezen van het juiste antwoord en dan te kijken of dat goed is. Opgeslagen spraak kun je vanuit het analyse-onderdeel analyseren, annoteren en de resultaten daarvan terugkoppelen naar de cursist. De cursist kan zowel schriftelijke als gesproken feedback van de docent terugkrijgen. De schriftelijke feedback is te kiezen uit voorgestructureerde lijsten met feedback.

Bedrijven én scholen
Deze ontwikkeling is zeer interessant voor bedrijven met Engelssprekende werknemers, maar ook aan instellingen als universiteiten die buitenlandse gasten vooraf een cursus Engels willen aanbieden, zodat ze daarna bijvoorbeeld colleges kunnen gaan volgen. Uiteraard kan elke docent Engels er straks wat mee in elke vorm van onderwijs. Het kan op termijn ook interessant zijn voor Tyltyl-scholen, met leerlingen die aan via spraak een applicatie kunnen sturen. Scholen kunnen hun talenpractica geheel gaan vervangen via Quayn-opdrachten.

Pilots met scholen
We starten deze winter met de eerste pilots in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Itslanguage zoekt scholen die mee willen werken aan het vullen van de Nederlands-Engelse database voor de engine. Leerlingen uit diverse delen van het land, moeten daarbij reeksen van zinnen inspreken. Op basis daarvan kunnen straks regionale verschillen in het uitspreken van Engelse zinnen, meegenomen worden in de spraakanalyse. Iemand uit Limburg spreekt op een andere manier Engels, dan iemand uit Oost-Groningen. Scholen die meedoen van itslanguage profiteren van de meest vergevorderde kennis rond spraakanalyse op dit moment.

>> PDF opvragen met oproep itslanguage

Scholen die interesse hebben in een pilot en mee willen werken aan het vullen van de databases met spraak, kunnen zich melden bij Michiel Sanders van itslanguage. De itslanguage-module kan op termijn tegen een meerprijs worden aangezet binnen Quayn. Zonder Quayn, zal niet met de spraaksturing gewerkt kunnen worden.
Itslanguage is te bereiken via michiel.sanders [at] itslanguage [punt] nl [Michiel Sanders]

Toekomst
Uit de grote belangstelling voor deze ontwikkeling, is ons duidelijk geworden dat we hier unieke mogelijkheden in handen hebben, die een oplossing kunnen gaan bieden aan het gehele MVT-onderwijs. Quayn zet hiermee tevens grote stappen die aansluiten op de huidige spraakontwikkelingen op pc’s en tablets. We hebben inmiddels afspraken gemaakt met uitgeverijen en examenbureaus, voor de ontwikkeling van toetsen en examens die gebruik gaan maken van de nieuwe mogelijkheden.

[ bij dit nieuwe vraagtype kan spraak worden opgenomen en worden opgeslagen ]

[ in het analyse-onderdeel kan de docent annotaties toevoegen aan fragmenten ]

Read Full Post »

IVIO-Examenbureau uit Lelystad is een bekende in het onderwijs. Hier worden toetsen en examens verzorgd voor onder meer het speciaal onderwijs, praktijkonderwijs, maar ook voor andere geledingen binnen het vo, mbo en het bedrijfsleven.
Door: Allard Bijlsma

Het afgelopen jaar is binnen IVIO hard gewerkt aan de omzetting naar en ontwikkeling van toetsen binnen WinToets en Quayn. De meeste toetsen worden direct geschikt gemaakt voor adaptieve afname. Binnenkort worden op Aruba de eerste online examens met Quayn afgenomen. Samen met Questionwise bv gaan ze een reeks van itembanken opzetten voor specifieke doelgroepen. IVIO heeft honderden auteurs, die snel itembanken in opdracht kunnen ontwikkelen. Instellingen die grootschalig hun toetsen en examens digitaal willen krijgen, kunnen dat door IVIO laten uitvoeren, van ontwikkeling tot uitvoering in de praktijk. Quayn wordt daarbinnen de standaard omgeving voor ontwikkeling, afname en analyses.

>> Naar website IVIO-Examenbureau

[ op de foto vlnr: Emil Roelofs (directie), ondergetekende, Leon Arendshorst (management) | 24/10/2012 ]

Read Full Post »

We zijn deze zomer hard aan de slag geweest in de ontwikkeling van duizenden digitale vragen en opdrachten voor het vak rekenen in het basisonderwijs.
Door: Allard Bijlsma

Het ligt in de planning dit najaar met groepen basisscholen te gaan kijken waar hiaten bestaan in het aanbod van digitale rekenopdrachten. Gekoppeld aan een metadatastructuur voor Rekenen én de binnenkort te verwachten uitbreidingsmodule voor voortgangsregistratie binnen Quayn, kunnen we straks scholen een compleet raamwerk aanbieden via welke leerlingen vrijwel individueel kunnen gaan werken. We praten hierbij met enkele uitgeverijen om te komen tot een volledig digitale (gemetadateerde) itembank met tienduizenden aanvullende rekenopdrachten voor het basisonderwijs. Uiteraard zal deze itembank op termijn het niveau 1F afdekken van het ‘Referentiekader Rekenen’. Voor het bouwen van vragen maken we gebruik van een eigen vormgeefster en eigen generatoren voor het supersnel genereren van reeksen klokkijkvragen, rekenvragen en meer.

De vragen zullen geschikt zijn voor allerlei typen leerlingen en kunnen als standaard leerstof, als herhalingsmateriaal en als extra materiaal worden ingezet. Zowel de leerling als de docent kan na afloop van elke oefening zien waar exact zaken goed en minder goed gaan. Op basis daarvan kan vervolgmateriaal worden klaargezet. Op termijn gaan we het laatste ook als automaat mogelijk maken. Hiervoor werken we samen met diverse partners. Alle ontwikkelde toetsen zijn zowel bruikbaar binnen onze programma’s WinToets (offline) als Quayn (online).

Interesse? Die kunt doorgeven via info@drp.nl
Wij zullen u daarna op de hoogte houden van dit project.

>> Naar website met alle informatie 

[ zo maar wat voorbeeldvragen, zoals die we al hebben ontwikkeld ]

Read Full Post »

Older Posts »